Koppelprofiel SAML IDP: verschil tussen versies

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Instellingen)
(Algemeen)
Regel 1: Regel 1:
 
__TOC__
 
__TOC__
=== Algemeen ===
+
= Algemeen =
 
De SAML koppeling kan voor verschillende leveranciers van authenticatie gebruikt worden:
 
De SAML koppeling kan voor verschillende leveranciers van authenticatie gebruikt worden:
 
<ul>
 
<ul>

Versie van 10 aug 2015 om 14:41

Algemeen

De SAML koppeling kan voor verschillende leveranciers van authenticatie gebruikt worden:

 • Logius voor de authenticatie van burgers via DigiD
 • Gemnet voor de authenticatie van bedrijven via eHerkenning
 • AD FS voor de authenticatie van medewerkers via AD FS
 • Mintlab spoofmode

Let op: Dit koppelprofiel vereist dat het koppelprofiel SAML Service Provider aanwezig en geconfigureerd is.

Instellingen

Elke leverancier heeft zijn eigen specifieke instellingen. Raadpleeg deze voor meer informatie.

DigiD

Een burger kan via DigiD inloggen op het zaaksysteem om een zaak aan te vragen via het Webformulier en/of om zijn zaken en gegevens in te zien op de Persoonlijke internetpagina.

De burger wordt bij het inloggen omgeleid naar de inlogpagina van digid en wordt vervolgens (bij succesvolle inlog) teruggeleid naar het zaaksysteem. Het zaaksysteem ontvangt hierbij enkel het BSN-nummer. Wanneer deze burger als contact in het zaaksysteem aanwezig is zal het systeem de gegevens van de burger weergeven. Wanneer deze burger nog niet als contact in het zaaksysteem aanwezig is verplicht het systeem de burger om deze gegevens zelf in te vullen alvorens de PIP te tonen.

Instellingen

Titel Omschrijving
Betrouwbaarheidsniveau Selecteer het beveiligingsniveau dat is afgestemd met de leverancier. Het derde niveau is een two-factor authenticatie, waarbij de gebruiker moet inloggen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord en vervolgens deze moet bevestigen met een tweede code dat geleverd is via een tweede kanaal (meestal SMS).
SSO Binding Selecteer hier altijd 'HTTP Redirect'.
SAML Implementatie Selecteer hier altijd 'Logius'.
SAML Metadata URL Set this to one of the links found "Metadata". For the forseeable future this value will always be Pre-prod Koppelvlak.
Entity ID Dit veld moet leeg blijven.
CA Certificaat van de IdP
Gebruik op burgerloginpagina Toont inlogknop op /pip en /form
Gebruik op medewerkerloginpagina
Gebruik op bedrijfloginpagina
Stuur medewerkers direct naar de SAML loginpagina bij inloggen
Log SAML Response XML Van elke login zal de 'response XML' gelogd worden in het transactieoverzicht

eHerkenning

Een bedrijf kan via eHerkenning inloggen op het zaaksysteem om een zaak aan te vragen via het Webformulier en/of om haar zaken en gegevens in te zien op de Persoonlijke internetpagina.

Het bedrijf wordt bij het inloggen omgeleid naar de inlogpagina van eHerkenning en wordt vervolgens (bij succesvolle inlog) teruggeleid naar het zaaksysteem. Het zaaksysteem ontvangt hierbij enkel het KVK-nummer en indien aanwezig het vestigingsnummer.

Afhankelijk van de inloglocatie (/form of /pip), de aanwezigheid van een vestigingsnummer en of het bedrijf reeds bekend is als contact binnen het zaaksysteem zal het volgende gebeuren:

Vestigingsnummer aanwezig Vestigingsnummer niet aanwezig
Bekend Onbekend Bekend Onbekend
Webformulier Contactgegevens gebruikt Contactgegevens zelf invullen Keuze uit vestiging Contactgegevens zelf invullen
Persoonlijke internetpagina Contactgegevens gebruikt Automatische uitlog Keuze uit vestiging Automatische uitlog

Instellingen

Titel Omschrijving
Betrouwbaarheidsniveau Selecteer het beveiligingsniveau dat is afgestemd met de leverancier. Het derde niveau is een two-factor authenticatie, waarbij de gebruiker moet inloggen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord en vervolgens deze moet bevestigen met een tweede code dat geleverd is via een tweede kanaal (meestal SMS).
SSO Binding Selecteer hier altijd 'HTTP Redirect'.
SAML Implementatie Selecteer hier altijd 'KPN Lokale Overheid' (gemnet).
SAML Metadata URL Stel hier altijd 'https://hmacc.gemnet.nl/metadata/ehhm15gemnetacc-v17.xml' in.
Entity ID This field must be filled with the OIN that was supplied during the registration phase. It can be found on the intakeform for this customer.
CA Certificaat van de IdP
Gebruik op burgerloginpagina
Gebruik op medewerkerloginpagina
Gebruik op bedrijfloginpagina Toont inlogknop op /pip en /form
Stuur medewerkers direct naar de SAML loginpagina bij inloggen
Log SAML Response XML Van elke login zal de 'response XML' gelogd worden in het transactieoverzicht

AD FS

Medewerkers kunnen zich authenticeren bij een remote inlog op de Active Directory van de organisatie.

Instellingen

Titel Omschrijving
Betrouwbaarheidsniveau
SSO Binding
SAML Implementatie
SAML Metadata URL
Entity ID
CA Certificaat van de IdP
Gebruik op burgerloginpagina
Gebruik op medewerkerloginpagina Toont inlogknop op /auth/login
Gebruik op bedrijfloginpagina
Stuur medewerkers direct naar de SAML loginpagina bij inloggen Redirect medewerkers automatisch naar de AD FS loginpagina
Log SAML Response XML Van elke login zal de 'response XML' gelogd worden in het transactieoverzicht

Nieuwe gebruiker

Wanneer een medewerker voor het eerst op het zaaksysteem inlogt zal deze gebruiker aangemaakt en geaccepteerd moeten worden. Dit gaat alsvolgt:

 1. De medewerker logt in
 2. De medewerker krijgt de introductietekst te zien en moet een afdeling kiezen
 3. De gebruiker wordt aangemaakt wordt in de Inbox op de medewerkerpagina geplaatst
 4. De medewerker krijgt de bedanktekst te zien
 5. De zaaksysteembeheerder accepteert de nieuwe gebruiker vanuit de Inbox op de medewerkerpagina
 6. De gebruiker wordt in de (voor)geselecteerde afdeling geplaatst
 7. De medewerker ontvangt een email
 8. De medewerker kan aan de slag

Mintlab spoofmode

De spoofmodus kan ingezet worden om een DigiD- of eHerkenninginlog te spoofen. Dit vereist momenteel de volledige configuratie van het koppelprofiel, met uitzondering van de instelling 'SAML implementatie' die op 'Mintlab spoofmode' ingesteld moet worden.

Wanneer het koppelprofiel correct is ingesteld kan via /form en /pip ingelogd worden met de spoofmodus. Voor de DigiD-spoof moet een BSN van 8-9 cijfers opgegeven worden. Voor de eHerkenning-spoof moet een KVK-nummer van 8 cijfers opgegeven worden, met eventueel een vestigingsnummer van 1-12 cijfers.