Contactoverzicht

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Alle Contacten in zaaksysteem kunnen ingezien en beheerd worden op hun contactoverzicht. Het contactoverzicht kan geopend worden door een Contact te zoeken.
Contactoverzicht

Dashboard

Op het dashboard van het contactoverzicht wordt aan de linkerzijde alle openstaande zaken waarvan het contact de aanvrager is weergegeven en aan de rechterzijde de timeline met alle handelingen die gedaan worden in zaken waarvan het contact de aanvrager is.

Timeline

De timeline toont alle handelingen die gedaan zijn vanuit zaken waarvan het contact de aanvrager is, met uitzondering acties die uitgevoerd zijn in vetrouwelijke zaken. Alle timelines van de Zaakdossiers worden hier dus tezamen getoond.

Zaken

Drie overzichten van zaken die aan het contact gerelateerd zijn:

  1. De zaken waarvan het contact de aanvrager is
  2. De zaken waarbij het contact als betrokkene toegevoegd is, maar niet gemachtigd is, exclusief de aanvrager rol
  3. De zaken waarbij het contact als betrokkene toegevoegd is, en gemachtigd is, exclusief de aanvrager rol
  4. De zaken waarbij het Zaakadres overeenkomt met het adres van het contact

Contactinformatie

De gegevens van het contact. Zie voor meer informatie: Contacten.

Instellingen (burger/organisatie)

Wanneer de koppeling Alternatieve authenticatie actief is wordt er bij de Contacten van het type burger en organisatie een tabblad met instellingen getoond.

Instelling Omschrijving Eis
Gebruikersnaam De gebruikersnaam waarmee de burger of organisatie inlogt
Uniek
Mobiel telefoonnummer Het telefoonnummer voor de sms-code 0612345678 of +31612345678
E-mailadres Het e-mailadres voor de activatiemail voorbeeld@voorbeeld.nl
Accountstatus Actief of Inactief

Opslaan

Om de gegevens te kunnen opslaan moet het contact een geldig BSN hebben en alle verplichte velden moeten correct ingevuld zijn.

Verstuur activatiemail

Wanneer alle gegevens ingevuld zijn kan een activatiemail naar het e-mailadres van het contact gestuurd worden. De mail bevat een unieke link naar een formulier waarop het contact zijn wachtwoord kan opgeven.

Let op:

  • Met de activatiemail kan een inactief contact zichzelf activeren. De link in de mail is drie dagen geldig
  • Wanneer een contact het wachtwoord vergeten is kan de activatiemail gebruikt worden om een nieuw wachtwoord in te stellen

Instellingen (medewerker)

De persoonlijke instellingen staan op het tabblad 'instellingen' bij het contactoverzicht van de ingelogde gebruiker. Het overzicht kan eenvoudig benaderd worden door Rechtsboven op het 'poppetje' te klikken en te kiezen voor de naam van de gebruiker. De andere gebruikers kunnen gevonden worden via Contact Zoeken.

Onder het tabblad instellingen van de gebruikerspagina staan onderstaande functionaliteiten, mits geconfigureerd.

Wachtwoord

Hier kan de gebruiker zelf de inlog van het zaaksysteem wijzigen.

Telefoonextensie

Hier kan de gebruiker zelf zijn telefoonnummer(extensie) beheren. Deze wordt gebruikt door de Koppeling met de telefooncentrale, voor het weergeven van contacten bij Telefoongesprekken als ondersteuning van bijvoorbeeld het KCC.

Let op: De extensie is niet hetzelfde als het Telefoonnummer van de gebruiker.

Versie

Gebruik oude versie: Stelt gebruikers in staat om de oude versie van het zaakdossier te benaderen. (https://<omgeving>/zaak/<zaaknummer>)

Annotaties

Hier kan de gebruiker al zijn opgeslagen annotaties in het zaaksysteem verwijderen.

Overzicht persoonlijke instellingen

Handtekening

Handtekening beheren

Hier kan een handtekening voor de gebruiker geupload worden. Het bestand moet van .jpg, .gif of .png formaat zijn en exact 350 pixels in de breedte en 120 pixels in de hoogte.

De zaaksysteembeheerder kan in de zaaksysteemconfiguratie kiezen uit twee opties:

  1. Enkel de gebruiker zelf kan zijn handtekening beheren
  2. Enkel de zaaksysteembeheerder kan de handtekening (alle handtekeningen) beheren

Bij optie 1 kan enkel de gebruiker zelf zijn handtekening zien. Bij optie 2 kunnen zowel de gebruiker zelf als de zaaksysteembeheerder de handtekening zien.

Handtekening
Handtekening gebruiken

De handtekening kan op Documentsjablonen worden gebruikt doormiddel van de magicstring: [[behandelaar_handtekening]].

Authenticiteit

Deze handtekening is in combinatie met een zaaktype Elektronische handtekening in te zetten als een rechtsgeldige handtekening.