Objecttypebeheer

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het objecttypebeheer kan gestart worden door in de Catalogus een nieuw objecttype aan te maken of een bestaande te bewerken.

Algemeen

Op de pagina algemeen wordt het objecttype ingericht: Naam, Titel, Kenmerken.

Naam

De naam van het objecttype.

Titel

De titel die objecten van dit objecttype krijgen. Hier moet een magicstring ingevuld worden die verwijst naar één of meer van de Kenmerken binnen het objecttype.

Bijvoorbeeld: Bij het objecttype plantenbak is de titel niet 'Plantenbak', omdat anders alle objecten diezelfde titel hebben. In plaats daarvan moet verwezen worden naar een (het liefst unieke) waarde binnen het objecttype, zoals bijvoorbeeld [plantenbak_registratienummer] of Plantenbak: [plantenbak_registratienummer].

Kenmerken

Voor de kenmerken van een objecttype moeten/kunnen verschillende instellingen gedaan worden:

Index Bij het zoeken naar objecten, via de Algemeen zoeken of bij het relateren van Objecten, zal niet enkel gezocht worden op de titel van een object, maar ook op de geindexeerde waarden van dat object.


Bijvoorbeeld: Als in het objecttype 'Plantenbak' het kenmerk 'Plantenbak_locatie' (BAG-kenmerk) geïndexeerd wordt kunnen objecten ook gevonden worden door op de straatnaam te zoeken.

Let hierbij goed op dat enkel de kenmerken geïndexeerd worden waarvoor het nut heeft. Hierbij geldt 'less is more'. Elke extra indexatie die geen doel dient vervuilt de zoekresultaten met resultaten die de medewerker niet wil zien. Daarom is het maximaal aantal te indexeren kenmerken ingesteld op vijf.

Kenmerk De naam van het kenmerk
Titel De titel die getoond worden in het objectdossier en bij het aanmaken of wijzigen van objecten.
Verplicht Bepaald of kenmerken een waarde moeten hebben bij het aanmaken of wijzigen van objecten.

De volgende Kenmerktypen kunnen gebruikt worden voor objecten:

Ondersteund Niet ondersteund
 • Adres (dmv postcode) BAG
 • Adressen(dmv postcode) BAG
 • Straat (BAG), Straten (BAG)
 • Adres (dmv straatnaam) (BAG)
 • Adressen (dmv straatnaam) (BAG)
 • Rekeningnummer
 • Datum
 • E-mail
 • Document
 • Geocoordinaten (lat/lon)
 • Afbeelding (URL)
 • Numeriek
 • Enkelvoudige keuze
 • Keuzelijst
 • Betrokkene
 • Tekstveld
 • Tekstveld (HOOFDLETTERS)
 • Groot tekstveld
 • Rich text
 • Webadres
 • Valuta
 • Adres (Google Maps)
 • Opplusbare kenmerken
 • Meervoudige keuze
 • Valuta (exclusief BTW)
 • Valuta (exclusief BTW (21))
 • Valuta (exclusief BTW (6))
 • Valuta (inclusief BTW)
 • Valuta (inclusief BTW (21))
 • Valuta (inclusief BTW (6))
 • Pagina algemeen

  Relaties

  In deze stap worden relaties gelegd met Zaaktypen en objecttypen.

  Zaaktypen

  Wanneer een zaaktype gerelateerd is kunnen er zaken van dit zaaktype gestart worden vanuit de Objectdossiers van dit objecttype.

  Objecttypen

  Wanneer in objecttype A een relatie wordt gelegd met objecttype B dan kunnen vanuit een objectdossier van objecttype A relaties gelegd worden met objecten van objecttype B.

  Een speciaal geval is wanneer in objecttype A een relatie wordt gelegd met het objecttype 'Zaaktypen'. In dat geval kan vanuit een objectdossier van objecttype A een zaaktype worden gerelateerd, zodat er zaken van dit zaaktype gestart kunnen worden vanuit het objectdossier.

  Relaties

  Rechten

  In deze stap worden de rechten ingedeeld van zaken (van dit objecttype). Er zijn drie rechtenniveaus in te richten, net als in Zaaktypebeheer, welke in het onderstaande overzicht worden toegelicht:
  Mag objecten beheren De rol krijgt beheerrechten op objectdossiers van dit objecttype. Momenteel zijn er nog geen beheeracties op objecten.
  Mag objecten behandelen De rol mag objecten van dit objecttype behandelen. Dit betekent dat er relaties met zaken en andere object(typ)en gelegd of verwijderd kunnen worden en zaken vanuit het object gestart kunnen worden.
  Mag objecten raadplegen De rol mag objectdossiers van dit objecttype raadplegen.
  Objectdossier Rechten

  Afronden

  Om de wijzigingen op te kunnen slaan moet er aangegeven worden welke componenten zijn gewijzigd en een beschrijving van de wijzigingen gegeven worden, zodat in de toekomst gezien kan worden waarom wijzigingen gemaakt zijn.