Configuratie

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Standaard opties

LET OP! Dit is een experimenteel onderdeel van zaaksysteem.nl. Aanpassingen in deze settings kunnen ervoor zorgen dat zaaksysteem.nl niet langer naar behoren functioneert.
E-mail template (allocation_notification_template_id)

Deze setting wijzigt het E-mailsjabloon dat gebruikt wordt om e-mail notificaties te versturen bij een Toewijzing wijziging op een zaak.
Tip: Gebruik de magicstring [[gebruiker_naam]] om in de e-mail aan te geven door wie de zaak wordt toegewezen.

MintlabID

Deze setting bepaalt of de knop waarmee bedrijven met een GemeenteID kunnen inloggen aanwezig is of niet.

Annotaties zijn inzichtelijk voor andere behandelaars

Deze setting bepaalt welke Annotaties verschijnen in de PDF preview dialoog.

Aanvrager externe zoekfunctie - ingeschakeld

Toont een knop met onderstaande link en titel die getoond wordt bij het zoeken van een aanvrager via het 'vergrootglasje', zoals bij het Starten van een nieuwe zaak.

Aanvrager externe zoekfunctie - Link

De link die wordt toegepast bij bovenstaande 'Aanvrager externe zoekfunctie'.

Aanvrager externe zoekfunctie - Titel

De titel die wordt toegepast bij bovenstaande 'Aanvrager externe zoekfunctie'.

Rol handtekening uploaden

Deze setting geeft aan welke rol rechten heeft om handtekeningen te uploaden:

  • Zaaksysteembeheerder: Gebruikers met de rol zaaksysteembeheerder kunnen de handtekeningen van alle gebruikers beheren.
  • Behandelaar: Alle gebruikers kunnen enkel hun eigen handtekening beheren.
Gebruikers kunnen hun eigen wachtwoord wijzigen

Deze setting stelt gebruikers in staat om hun eigen wachtwoord te kunnen wijzigen bij hun Persoonlijke instellingen.

Geavanceerde opties

LET OP! Dit is een experimenteel onderdeel van zaaksysteem.nl. Aanpassingen in deze settings kunnen ervoor zorgen dat zaaksysteem.nl niet langer naar behoren functioneert.
Toegestane web-templates

Deze setting bepaalt welke templates geactiveerd mogen worden voor de Webformulieren door de namen van de templates komma-gescheiden toe te voegen, bijvoorbeeld:

amsterdam,rotterdam,utrecht

De verschillende templates kunnen vervolgens gebruikt worden door deze als '&template=amsterdam' aan de URL toe te voegen, bijvoorbeeld:

https://mijn.gemeente.nl/aanvragen/139/persoon/melding-woon-of-leefomgeving
https://mijn.gemeente.nl/aanvragen/139/persoon/melding-woon-of-leefomgeving&template=amsterdam
Objecttypes in zaaktypes toestaan

Deze setting bepaalt of de knop waarmee Objecttypen in zaaktypen kunnen worden toegevoegd aanwezig is of niet.

De MS Word app is geactiveerd voor de omgeving

Indicator of de Word app actief is op de omgeving.

Afgewezen zaken afdeling en rol

Deze setting bepaalt aan welke afdeling/rol zaken worden toegewezen wanneer deze geweigerd worden uit de Zaakintake.

Extra rollen voor betrokkenen

Hier kunenn extra namen voor rollen van Betrokkenen toegevoegd worden aan de standaard mogelijkheden van de NEN-lijst.

Dashboard is niet door gebruikers te wijzigen

Gebruikers kunnen hun Dashboard zelf inrichten door Widgets aan te maken, te slepen en de grootte te wijzigen. Wanneer deze optie aan staat is dit niet mogelijk en kunnen gebruikers enkel de Standaard instelling herstellen.

Documentintake gebruiker

Dit is de virtuele gebruiker waarnaar documenten gemaild kunnen worden om deze in de Documentintake te plaatsen zonder dat deze aan specifieke gebruiker gekoppeld zijn. Dit mag niet matchen met de inloggegevens van een echte user.

PIP-feedback e-mail template

Deze setting wijzigt het E-mailsjabloon dat gebruikt wordt bij het verzenden van Feedback uit de PIP. In het e-mailsjabloon kan met een Magicstring de gegeven feedback in de e-mail opgenomen worden.

File username seperator

Dit is het scheidingsteken waarmee de gebruiker van de bestandsnaam onderscheiden wordt voor bestanden die via de Scantstraat in de Documentintake van het zaaksysteem geïmporteerd worden. Bestanden met de syntax <inlognaam><dash><bestandsnaam> zullen enkel zichtbaar zijn voor de medewerker met diezelfde inlognaam, terwijl de overige documenten enkel voor de zaakbeheerders zichtbaar zijn. Het is de bedoeling dat de prefix <inlognaam><dash> automatisch wordt meegegeven door de scanner.

Bijvoorbeeld: Het document 'ttestpersoon-Besluit 2013.pdf' zal in de documentintake van Tinus Testpersoon worden geplaatst met bestandsnaam 'Besluit 2013.pdf'</i>

Bedanktekst nieuwe gebruiker

De tekst die aan nieuwe gebruiker getoond wordt wanneer deze een afdeling geselecteerd heeft (zie ook Koppelprofiel SAML).

Introductietekst nieuwe gebruiker

De tekst die aan nieuwe gebruiker getoond wordt wanneer deze voor het eerst wordt ingelogd (zie ook Koppelprofiel SAML).

Filestore Location Path

Dit is het path naar de definitieve opslag van alle items in de Zaaksysteem Filestore.

Jodconverter Service URI

Dit is de URL naar de JODConverter service om documenten te manglen en previewen.

Gebruikersacceptatie sjabloon

Het E-mailsjbloon dat hier geselecteerd is wordt gebruikt voor het versturen van een e-mail aan een nieuwe medewerker zodra die door de beheerder geaccepteerd wordt (zie ook: Koppelprofiel SAML). In dit e-mailsjabloon kunnen de Magicstrings voor gebruikers worden toegepast.

Welkomstekst PIP

De tekst die getoond wordt bovenaan de inlogpagina voor de Persoonlijke inlogpagina waar de keuze tussen burger- of organisatieinlog gemaakt wordt. Deze functionaliteit is inactief wanneer het veld leeg is.

Ondersteunde opmaak:

  • Dikgedrukt
  • Cursief
  • Onderstreept
  • Hyperlink
  • Geordende lijst
  • Ongeordende lijst
  • Toevoeging afbeelding (url)
Temp Location Path

Dit is het path naar de tijdelijke opslag voor o.a. documenten

Recente logitems

Deze setting bepaalt hoeveel tijd er tussen gelogde wijzigingen moeten zitten voordat deze zichtbaar zijn in de timeline en/of in het notificatiescherm voor behandelaars

Betrokkene op zaak machtigen e-mail template

Het E-mailsjbloon dat hier geselecteerd is wordt gebruikt voor het versturen van een e-mail aan het contact zodra die als betrokkene aan een zaak wordt toegevoegd. (zie ook: Zaakdossier - Betrokkene toevoegen).

Document viewer

Documenten worden geopend in een documentviewer. Met deze instelling kan bepaald worden welke viewer hiervoor gebruikt wordt: Flexpaper (wordt uitgefaseerd) of ViewerJS.

Zaaksysteemopties

Naam

De naam van uw organisatie. Deze naam is ook te zien in de URL balk

Lange naam

Deze naam wordt ondermeer gebruikt indien er een zaakregistratie heeft plaatsgevonden.

Korte naam

Deze naam wordt ondermeer gebruikt voor e-mailfunctionaliteiten

Woonplaats

De vestigingsplaats van uw organisatie.

Wordt tevens gebruikt voor het voorbeeldadres van Kaartkenmerken.

Adres

Het volledige adres van uw vestiging

Wordt tevens gebruikt voor het voorbeeldadres van Kaartkenmerken.

Straatnaam

De straatnaam van uw vestiging

Huisnummer

Het huisnummer van uw vestiging

Postcode

De postcode van uw vestiging

Postbus

De postbus van uw vestiging

Postcode van de postbus

De postcode van uw postbus van uw vestiging

Website

De URL van uw website

E-mail

Uw algemene e-mailadres

Telefoonnummer

Het telefoonnummer van uw vestiging

Faxnummer

Het faxnummer van uw vestiging

Emailadres voor mailfunctionaliteiten

Het mailadres van voor uw zaakcorrespondentie. Deze optie wordt uitgefaseerd, gebruik de 'Uitgaande mailkoppeling in het koppelingsoverzicht'

Latitude

De latitude van uw vestiging. Voor gebruik van de kaartfunctionaliteiten.

Longitude

De longitude van uw vestiging. Voor gebruik van de kaartfunctionaliteiten.

URL voor het aanvragen van een bedrijvenr- ID

Deze URL wordt gebruikt voor het aanvragen van een bedrijven-ID, zoals bijvoorbeeld het mintlabID. Deze wordt steeds minder gebruikt vanwege eHerkenning.

URL van uw producten en diensten pagina

De URL van uw producten en dienstenpagina, deze wordt gebruikt indien een klant een aanvraag annuleerd.