Logboek

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Logboek

Algemeen

Het systeembrede logboek is enkel inzichtelijk voor Zaaksysteembeheerders. Dit logboek bevat logging van alle wijzigingen die worden aangebracht in het zaaksysteem. Enkele voorbeelden:
Zaken Contacten LDAP Imports Configuratie
- Zaak in behandeling nemen

- Kenmerk wijzigen
- Document toevoegen
- Zaak vernietigd
- ...

- Contact bewerken

- GBA contact opvragen
- ...

- Afdeling aanmaken

- Gebruiker verplaatsen
- Rol toekennen
- ...

- WOZ object geimporteerd

- ...

- WOZ instelling gewijzigd

- ...

Logboek

Sorteren en downloaden

Rechtsbovenin zijn, net als bij de zaakoverzichten, een sorteermogelijkheid en tekstfilter aanwezig. Er kan gesorteerd worden op de volgende categoriën: Alle, user, kb, Zaakbetrokkenen, Zaakdocumenten, notificatie, Zaken, Vragen, Producten, auth, Zaaksjablonen, email, Zaakkenmerken, case, kcc, woz_objects, Zaaktypen, documenten, event, monitor.


De getoonde informatie kan tevens geëxporteerd worden naar CSV. Hierbij wordt er rekening gehouden bij de gekozen sortering; niet met de tekstfilter.

Let op: Verwijder gedownloade exports altijd zo spoedig mogelijk en permanent(!). Deze bevatten namelijk informatie die onderhevig is aan bewaartermijnen en in geen enkele vorm bewaard mag worden wanneer deze termijn verstreken is. Wij raden aan om een exportbestand direct na het gebruik te verwijderen en opnieuw te downloaden wanneer deze op een later tijdstip weer noodzakelijk is.

Vernietiging

Wanneer de bewaartermijn van een zaak verstrijkt moet alle informatie Vernietigd worden. Het moet onmogelijk zijn om de zaak of zelfs een gedeelte van de zaak te kunnen herconstrueren. Wanneer een zaak wordt verwijderd zal daarom ook alle logging met betrekking tot de zaak verwijderd worden.


Eén uitzondering: De logging dat de zaak vernietigd is. Deze uitzondering is aangebracht omdat anders informatie vernietigd kan worden zonder dat gezien kan worden wie dat gedaan heeft. Als dit niet inzichtelijk zou zijn zou 'een persoon met kwade bedoelingen' vrijuit kunnen vernietigen en dat zou de integriteit aantasten.

Logging van vernietigen