Contacten

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Contacten in zaaksysteem zijn Burgers, Organisaties en Medewerkers.

Contact aanmaken

Contacten kunnen worden aangemaakt via de Plusknop.

Contact zoeken

Contacten kunnen direct gezocht worden via het Algemeen zoeken of in bulk via Contact Zoeken.

Contactoverzicht

Alle zaken, contactmomenten en gegevens van een contact staan samengevat op het Contactoverzicht.

Contact activeren

Een Contact activeren zorgt ervoor dat zaken en contactmomenten eenvoudig aangemaakt kunnen worden.

Contactmoment aanmaken

Een contactmoment met een contact kan in het zaaksysteem geregistreerd worden door Nieuw contactmoment. Wanneer een contactmoment wordt toegevoegd aan een zaak waarvan een ander de behandelaar is zal deze behandelaar hier een Notificatie voor ontvangen.

Gegevens van burgers

Alle gegevens van burgers die bij het aanmaken van contacten ingevoerd kan worden of op contactoverzichten weergegeven wordt.

Authentiek

Bron BRP (landelijk) koppeling Omschrijving Authentiek
GBA Ja Een actieve BRP koppeling met het zaaksysteem Authentiek
DigiD Ja Registratie van de persoon via DigiD. De persoon wordt opgevraagd via de landelijke BRP en geïmporteerd als authentiek contact. Authentiek
DigiD Nee Registratie van de persoon via DigiD. De persoon wordt gevraagd zijn eigen gegeven op te voeren. Niet-authentiek
Zaaksysteem Handmatige registratie in het zaaksysteem Niet-authentiek

Bron

De bron van waaruit het contact is aangemaakt: GBA, digid, zaaksysteem.

BSN

Het 8 of 9 cijferige BSN van de burger. Dit veld is niet verplicht.

Naam

De naam van burger, bestaande uit: Voornamen, tussenvoegsel, geslachtsnaam en naamgebruik. Voor handmatig aangemaakte contacten zal naamgebruik gelijk zijn aan het tussenvoegsel gevolgd door de achternaam.

Adellijke titel

De adellijke titel van de burger.

Geboortedatum

De geboortedatum van de burger. Dit gegeven is enkel beschikbaar via de BRP-koppeling.

Overlijdensdatum

De overlijdensdatum van de burger. Bij het openen van een zaakdossier waarvan de aanvrager overleden wordt een melding aan de gebruiker getoond.

Geslacht

Het geslacht van de burger: Man, Vrouw.

Binnengemeentelijk

In zaaktypebeheer kan aangegeven worden of het zaaktype door binnengemeentelijke en/of buitengemeentelijke burgers aangevraagd mag worden. Wanneer deze instelling aan staat dan is de burger 'Binnengemeentelijk' en anders is de burger 'Buitengemeentelijk'.

Deze instelling wordt automatisch bepaald voor burgers die geïmporteerd worden vanuit het (landelijk) BRP; voor handmatig opgevoerd contacten kan dit door de medewerker beheerd worden; voor burgers die via digid registreren (zonder landelijke BRP koppeling) zal de instelling standaard uit staan.

Adres

Het adres van de burger kan op verschillende manieren geregistreerd worden:

 • Enkel een verblijfadres
 • Enkel een briefadres
 • Verblijf- en briefadres
 • Buitenlands adres

Burgers die zichzelf via DigiD registreren kunnen enkel een verblijfadres opgeven.

Er wordt aan de gebruiker een melding getoond bij het openen van het contactoverzicht, het openen van het zaakdossier en het registreren van een zaak.

Magicstrings

Er zijn drie 'type' magicstrings voor de adres-Systeemkenmerken:

 • [[aanvrager_x]]
 • [[aanvrager_verblijf_x]]
 • [[aanvrager_correspondentie_x]]

De standaard magicstring zal dynamisch het verblijf- of correspondentieadres gebruiken, afhankelijk van welke gevuld is. In het uitzonderlijke geval dat beide gevuld zijn zal het correspondentieadres gebruikt worden.

Verblijfadres

Het verblijfadres van de burger, bestaande uit: Straatnaam, Huisnummer, Huisletter, Toevoeging, Postcode, Woonplaats.

Correspondentieadres

Het correspondentieadres (briefadres) van de burger, bestaande uit: Straatnaam, Huisnummer, Huisletter, Toevoeging, Postcode, Woonplaats.

Buitenlands adres

Het buitenlandse adres van de burger. Hiervoor zijn drie adresregels beschikbaar, waarvan minimaal de eerste ingevuld moet worden.

Onjuist adres

Contacten moeten een adres hebben en dit adres moet volledig en correct zijn. De vereisten zijn: Straatnaam, Huisnummer, Postcode (AAAA11), Woonplaats. Er kunnen geen handelingen uitgevoerd worden met contacten die geen juist adres hebben, zoals bijvoorbeeld het inzien van het contactoverzicht of het registreren van een zaak.

Contactgegevens

Het telefoonnummer, mobiel nummer en e-mailadres van de burger. Deze kunnen op verschillende plekken beheerd worden door zowel medewerker als burger zelf:

Overig

De volgende gegevens worden niet weergegeven, maar hebben wel invloed op de werking binnen zaaksysteem.

In onderzoek

Wanneer een burger in onderzoek staat is de gemeente vaak op zoek naar deze persoon om de vaste verblijfplaats vast te stellen. Er wordt daarom aan de gebruiker een melding getoond bij het openen van het contactoverzicht, het openen van het zaakdossier en het registreren van een zaak. De burger zelf kan geen zaken registreren via het webformulier en zal verzocht worden om contact op te nemen met de gemeente.

Geheimhouding

Wanneer een burger geheimhouding heeft mogen de gegevens van deze persoon niet aan niet-overheidsinstanties verstrekt worden. Er wordt daarom aan de gebruiker een melding getoond bij het openen van het contactoverzicht, het openen van het zaakdossier en het registreren van een zaak.

Permanente notitie

Dit veld is enkel intern beschikbaar en kan gebruikt worden voor het plaatsen van een korte notitie. Deze notitie zal bij het openen van het contactoverzicht getoond als melding getoond worden.

Gegevens van organisaties

Alle gegevens van organisaties die bij het aanmaken van contacten ingevoerd kan worden of op contactoverzichten weergegeven wordt.

Type

De waarde is 'Niet-natuurlijk persoon (Organisatie)' voor organisaties.

Bron

De bron van waaruit het contact is aangemaakt: KvK, eHerkenning, zaaksysteem.

KVK nummer

Het 8 cijferige KvK nummer van de organisatie. Dit veld is verplicht.

Vestigingsnummer

Het 1-12 cijferige vestigingsnummer van de organisatie.

Handelsnaam

De handelsnaam van de organisatie.

Rechtsvorm

De rechtsvorm van de organisatie:

 • Eenmanszaak
 • Maatschap
 • Vennootschap onder firma
 • Commanditaire vennootschap met een beherend voetnoot
 • Besloten vennootschap met gewone structuur
 • Naamloze vennootschap met gewone structuur
 • Europese naamloze vennootschap (SE) met gewone structuur
 • Vereniging van eigenaars
 • Kerkgenootschap
 • Stichting
 • Publiekrechtelijke rechtspersoon
 • Coöperatie
 • Vereniging

Adres

Het adres van een bedrijf kan op twee manieren geregistreerd worden:

 • (binnenlands) Adres
 • Buitelands adres
Adres

Het adres van de organiatie, bestaande uit: Straatnaam, Huisnummer, Huisletter, Toevoeging, Postcode, Woonplaats.

Buitenlands adres

Het buitenlandse adres van de organisatie. Hiervoor zijn drie adresregels beschikbaar, waarvan minimaal de eerste ingevuld moet worden.

Contactpersoon

De contactpersoon van de organisatie: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres. Deze gegevens zijn enkel beschikbaar via de KvK-koppeling.

Contactgegevens

Het telefoonnummer, mobiel nummer en e-mailadres van de organisatie. Deze kunnen op verschillende plekken beheerd worden door zowel medewerker als organisatie zelf:

Interne notitie

Dit veld is enkel intern beschikbaar en kan gebruikt worden voor het plaatsen van een korte notitie. Deze notitie zal bij het openen van het contactoverzicht getoond als melding getoond worden.

Gegevens van medewerkers

De gegevens van medewerkers kunnen op twee manieren beheerd worden: