Rechten

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Gebruikers krijgen rechten tot paginas en acties op de volgende manieren:

Zaaksysteemrollen: Beheerd op de Gebruikerspagina
Zaaktyperechten: Beheerd vanuit het Zaaktypebeheer
Zaakrollen: Bepaald door de relatie die de gebruiker met het Zaakdossier heeft.

Om gebruik te kunnen maken van de basisinterface van het zaaksysteem dient een gebruiker minimaal de rol 'behandelaar' te hebben.

Systeemrechten

Een schematisch overzicht van de rechten die de verschillende systeemrollen geven:

Administrator Zaaksysteem
beheerder
Gebruikers
beheerder
Zaaktype
beheerder
Zaak
beheerder
Document
intaker
Contact
beheerder
BRP Externe
bevrager
Behandelaar App gebruiker Persoonsverwerker Klantcontacter
Basic interface x
Zaak in overzicht zien x x x
Zaak in Algemeen zoeken zien x x x
Document uit zaak in Algemeen zoeken zien x x x
Zaak vernietigen x x x x
Contact tel/mail bewerken x x x x
Contact uit BRP zoeken en importeren x x x x
Contact aanmaken/bewerken/verwijderen x x x x
Documentintake eigen documenten x x x x
Documentintake alle documenten x x x x x
Catalogus x x x x
Regels in zaak inzien x x x x
Gebruikers x x x
Logboek x x x
Configuratie x x x
Koppelingen x x x
Reg. Form (verplichtheid overslaan) x x x x x x
Ontvangt notificatie voor nieuwe gebruiker x
Apps raadplegen x x x x x
Gevoelige gegevens zien in uitgebreid zoeken x x x x
BSN opvragen in het contactdossier x
Globale communicatie x x x

Zaakdossierrechten

Zaken hebben vier rechtenniveaus: Zoeken, Raadplegen, Behandelen, Beheren. Het niveau bepaald welke acties een gebruiker op een zaak mag uitvoeren.

Rechtenniveau

Het rechtenniveau dat een gebruiker heeft wordt bepaald door drie factoren: Systeemrollen, Zaakrollen, Zaaktyperechten.

Zoeken Raadplegen Behandelen Beheren
Systeemrol Administrator x x x x
Zaaksysteembeheerder x x x x
Zaakrol Aanvrager x x
Behandelaar x x x
Coördinator x x x
Zaaktyperechten Zoeken x
Raadplegen x x
Behandelen x x x
Beheren x x x x

Zaakdossieracties

De volgende acties kunnen met de verschillende rechtenniveaus uitgevoerd worden: (met inachtneming de staat van de zaak en andere functionaliteiten)

Actie Zoeken Raadplegen Behandelen Beheren
Zaak in uitgebreid zoeken zien x x x x
Zaakdossier inzien x x x
Zaak in behandeling nemen x x x
Kenmerken wijzigen x x
Wijzigingsvoorstel x x
Resultaat wijzigen x x
Faseacties x x
Checklist x x
Plusknopacties x x
Zaakacties m.u.v. beheeracties x x
Beheeracties x
Volgende fase x x
Document toevoegen x x x
Documentacties x x
Document definitief verwijderen x
Timelineacties x x x
Zaakrelatieacties x x

Staat van de zaak

De mogelijkheid om acties op een zaak te kunnen uitvoeren is niet enkel afhankelijk van de rechten, maar ook van verschillende factoren van de zaak zelf.

Status

Op een afgehandelde zaak kunnen geen acties meer uitgevoerd worden, met uitzondering van 'kopiëren', 'relateren', 'herplannen' en 'beheeracties'.

Behandelaar / Coördinator

Een gebruiker met behandelrechten kan enkel behandelacties op een zaak uitvoeren wanneer deze zaak een behandelaar EN coordinator heeft, met uitzondering van wanneer de gebruiker zelf de behandelaar is.

Extra rechten

De beheeractie Rechten wijzigen maakt het mogelijk om voor één zaak extra rechten toe te voegen.

Overige rechteninvloeden

Er zijn ook nog enkele functionaliteiten die beïnvloeden of een kenmerk wel of niet gewijzigd kan worden.

Wijzigingsvoorstellen Kenmerkrechten Behandelaar Wachtrij overslaan Kenmerkstaat
Aan Geen Ja Normaal
Nee Ja Normaal
Nee Gesloten + Wijzigen
Mijn Ja Normaal
Nee Gesloten + Wijzigen
Ander Gesloten
Uit Geen Normaal
Mijn Normaal
Ander Gesloten

Let op: De bovenstaande tabel gaat ervan uit dat de medewerker behandelrechten heeft en de staat van de zaak behandelen toestaat.