Plusknop

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

In zaaksysteem kunnen op veel plekken zaken toegevoegd worden. Al deze toevoegingen worden geïnitieerd vanuit de plusknop.

  • Er zijn drie vaste opties (groen): Maak zaak aan, Maak contact aan, Voeg contactmoment toe
  • Daarnaast worden er variabele opties getoond (grijs) afhankelijk van de pagina waaruit de knop gebruikt wordt

Vaste opties

In volgorde van weergave zijn de volgende opties altijd aanwezig:
Voeg contactmoment toe

Start de dialoog voor het toevoegen van een Nieuw contactmoment aan een contact en optioneel aan een zaak.

Maak contact aan

Start de dialoog voor het aanmaken van een Nieuw contact (burger en organisatie).

Maak zaak aan

Start de dialoog voor het aanmaken van een Nieuwe zaak.

Plusknop - Vaste opties

Dashboard opties

In volgorde van weergave zijn de volgende opties op het Dashboard aanwezig:
Voeg widget toe

Plaatst een nieuwe Widget op het dashboard.

Plusknop - Dashboard opties

Zaakdossier opties

In volgorde van weergave zijn de volgende opties op het Zaakdossier aanwezig:

Voeg geplande zaak toe
Vanuit de zaak kunnen zaken voor de toekomst ingepland worden. Deze worden dan op de gekozen moment(en) aangemaakt als vervolgzaak. Zowel de geplande zaak als de vervolgzaak zijn zichtbaar op het tabblad Relaties.


In de dialog moet de volgende informatie opgegeven worden:

Instelling Omschrijving
Zaaktype: Het type waarvan de vervolgzaken aangemaakt moeten worden
Objectrelaties kopiëren: De keuze om Objectrelaties mee te kopiëren naar de vervolgzaken: Ja / Nee
Vanaf (datum): De datum waarop de eerste zaak van de reeks aangemaakt wordt
Interval: Het type tijdsperiode waar de planning gebruik van maakt: Dagelijks / Wekelijks / Maandelijks / Jaarlijks
Frequentie: Het aantal tijdsperiodes tussen elke herhaling
Aantal herhalingen: Het aantal keer dat het aanmaken van zaken moet plaats vinden

Bijvoorbeeld: Met een begindatum van 20 januari 2015, een maandelijkse interval, een frequentie van 3 en het aantal herhalingen op 6 zullen de zaken op de volgende data aangemaakt worden:

  • 20-01-2015 ... (begindatum)
  • 20-04-2015 ... (3 maanden interval)
  • 20-07-2015
  • 20-10-2015
  • 20-01-2016
  • 20-04-2016 ... (6 herhalingen)
Zaak inplannen
Verstuur e-mail

E-mailsjablonen zijn net als de documentsjablonen sjablonen met statische en dynamische tekst. De zaaksysteembeheerder heeft deze E-mailsjablonen aangemaakt en via Zaaktypebeheer toegevoegd aan de fase van het zaaktype.

Voeg betrokkene toe
De aanvrager en/of ontvanger van een zaak worden automatisch als betrokkene toegevoegd bij het registreren van de zaak. Daarnaast kunnen er ook nog handmatig betrokkenen toegevoegd worden. Dit kan op twee locaties:
  • bij het registreren van de zaak als medewerker, mits deze functionaliteit voor het zaaktype in Zaaktypebeheer acties geactiveerd is.
  • via de plusknop in het menu van een openstaand zaakdossier


In de dialog moet de volgende informatie opgegeven worden:

Instelling Omschrijving
Relatietype Keuze voor het zoeken op burgers of organisaties
Selecteer een betrokkene Zoek en selectieveld voor het contact dat als betrokkene toegevoegd moet worden
Rol relatie Een zelfgekozen rol die de relatie tot de zaak of aanvrager omschrijft.

Bijvoorbeeld: Contactpersoon, Gemachtigde, Makelaar

Let op: Elke relatie kan éénmaal toegevoegd worden, zodat met de gegenereerde magicstring naar deze relatie verwezen kan worden.

Magicstring prefix Een magicstring prefix, zodat de gegevens van de betrokkene op dezelfde manier als die van de aanvrager of ontvanger gebruikt kunnen worden in e-mail- of documentsjablonen.

Bijvoorbeeld: [contactpersoon_naam], [contactpersoon_aanhef], [contactpersoon_email]

Gemachtigd voor deze zaak Een gemachtigd persoon heeft toegang tot de zaak via de PIP, net zoals de aanvrager van de zaak.

De gemachtigde kan dus: De zaak inzien, kenmerken wijzigen, documenten toevoegen en downloaden, en feedback sturen.

Verstuur bevestiging per e-mail De gemachtigde persoon zal een e-mail ontvangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het e-mailsjabloon dat geselecteerd is op in de Zaaksysteemconfiguratie.
Genereer document

Met sjablonen kunnen documenten gegenereerd worden die gebaseerd zijn op de sjablonen.

Zaaksysteemsjablonen
De Sjablonen worden door de zaaksysteembeheerder beheerd vanuit de Catalogus en toegevoegd aan fasen van de zaaktypen in Zaaktypebeheer. Sjablonen bestaan uit statische en dynamische tekst, waarbij de informatie uit de zaak gebruikt wordt voor de dynamische tekst. De sjablonen zijn ook per fase beschikbaar in de Faseacties.

Xentialsjablonen
Sjablonen van Xential kunnen enkel handmatig aangemaakt worden.

Voeg bestand toe

Zie voor meer informatie: Documenten.

Overige pagina's

In ontwikkeling.