Objectdossier

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Objectgegevens

Het object wordt weergegeven op de volgende tabbladen: Gegevens, timeline en locatie.

Gegevens

Het tabblad 'Gegevens' is het overzicht van alle kenmerken waaruit het object bestaat.

Timeline

Het tabblad 'Timeline' geeft het logboek weer. Deze bestaat uit de acties die met of op het object uitgevoerd zijn.

Locatie

Het tabblad locatie is zichtbaar voor objecten waar één of meerdere kenmerken van het type Geocoördinaten aanwezig zijn. De locatie van elk ingevuld kenmerk wordt op de kaart weergegeven.

Objectdossier

Relaties

Onder 'relaties' kan het object standaard gerelateerd worden aan zaken. Het is ook mogelijk om objecten te relateren aan andere objecten, mits het objecttype van deze te-relateren-objecten gerelateerd is in het Objecttypebeheer van het objecttype.

Zaak starten

Onder 'zaak starten' kan vanuit het object zaken gestart worden van de zaaktypen die gerelateerd zijn in het objecttypebeheer van het objecttype.

Een speciaal geval is wanneer het objecttype gerelateerd is aan het objecttype 'Zaaktypen'. In dat geval kunnen er ook zaaktypen gerelateerd worden aan het objectdossier. Vervolgens kunnen er zaken gestart en gepland worden op basis van deze gerelateerde zaaktypen.