Catalogus kenmerkschema

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een kenmerkschema is een .xml-bestand van alle kenmerken en systeemkenmerken die de Catalogus bevat. Deze kan geëxporteerd worden vanuit de catalogus met de optie 'Exporteer kenmerkschema'.

Voorbeeld

Een voorbeeld met drie kenmerken en één systeemkenmerk. Een echte export bevat uiteraard honderden tot duizenden kenmerken.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<x0:CatalogueAttributes xmlns:x0="http://www.zaaksysteem.nl/xml/zaaksysteem/attributes-v1">
 <x0:Header>
  <x0:Timestamp>2016-03-17T21:26:24</x0:Timestamp>
  <x0:Identifier>mintlab_sprint_uuid</x0:Identifier>
 </x0:Header>
  <x0:Attribute>
  <x0:type>textarea</x0:type>
  <x0:magicstring>mor_omschrijving</x0:magicstring>
 </x0:Attribute>
 <x0:Attribute>
  <x0:type>text</x0:type>
  <x0:magicstring>mor_onderwerp</x0:magicstring>
 </x0:Attribute>
  <x0:Attribute>
  <x0:type>select</x0:type>
  <x0:magicstring>mor_categorie</x0:magicstring>
  <x0:default>Afval</x0:default>
  <x0:default>Groen</x0:default>
  <x0:default>Overlast</x0:default>
  <x0:default>Riolering/Riool/Water</x0:default>
  <x0:default>Schoon/Vegen</x0:default>
  <x0:default>Singels/Sloten/Vijvers</x0:default>
  <x0:default>Speelvoorzieningen</x0:default>
  <x0:default>Straatmeubilair/Verkeersborden</x0:default>
  <x0:default>Verlichting</x0:default>
  <x0:default>Weg/Straat/Stoep</x0:default>
  <x0:default>Verkeer</x0:default>
  <x0:multiple>0</x0:multiple>
 </x0:Attribute>
  <x0:Attribute>
  <x0:type>text</x0:type>
  <x0:magicstring>aanvrager_naam</x0:magicstring>
  <x0:label>aanvrager_naam</x0:label>
  <x0:description>aanvrager_naam</x0:description>
  <x0:system>1</x0:system>
 </x0:Attribute>
</x0:CatalogueAttributes>