Koppelprofiel Omgevingsloket

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Met dit koppelprofiel kunnen er automatisch zaken aangemaakt worden aan de hand van berichten vanuit het OLO. De standaard koppeling is op basis van de Inkomende mailafhandeling. Dit betekent dat er een e-mail naar het zaaksysteem wordt gestuurd met een StUF-ZKN XML bericht op basis van StUF 3.12. Dit XML-bericht wordt als basis gebruikt om een nieuwe zaak te registeren van een zelfgekozen zaaktype, bijvoorbeeld Omgevingsvergunning.

Alvorens er een koppelprofiel met het omgevingsloket ingericht kan worden heeft u een (test)account nodig van het Omgevingsloket. Ook zal er binnen het aangemaakte profiel de juiste instellingen gekozen moeten worden voor het uitwisselen van de juiste XML berichten.

Let op! Kies bij de instellingen van het Omgevingsloket dat de uitwisseling op basis van StuF 3.12 geschiedt

Instellingen koppelprofiel

Het koppelprofiel kan worden ingesteld in het koppelplatform van het zaaksysteem (Koppelingen > Configuratiescherm). Wanneer u een nieuwe koppeling wenst te maken, kies dan voor het profiel 'Omgevingsloket'.

Wanneer u begint met het configureren van de koppeling heeft u de authorisatie parameters van het Omgevingsloket nodig.

Instelling Omschrijving
FTP host ftp.adres.nl
Gebruikersnaam gebruikernaam
Wachtwoord **********
Fallback bedrijf Wanneer het aanvragende bedrijf niet bekend is binnen het zaaksysteem zal het geselecteerde bedrijf als aanvrager gebruikt worden, zorg ervoor dat er een default bedrijf is aangemaakt.
Fallback natuurlijk persoon Wanneer de aanvragende burger niet bekend is binnen het zaaksysteem zal de geselecteerde burger als aanvrager gebruikt worden, zorg ervoor dat er een default burger is aangemaakt.
Instellingen

Zaaktype

Hier kan het zaaktype dat gebruikt moet worden voor het aanmaken van de zaken geselecteerd worden, bijvoorbeeld 'Omgevingsvergunning'. Vervolgens kunnen de informatieonderdelen van OLO gekoppeld worden aan kenmerken in dit zaaktype, zodat de informatie uit de aanvraag in de aangemaakte zaken geplaatst wordt.

Lijst van beschikbare kenmerken vanuit het Omgevingsloket:

Titel Type kenmerk Omschrijving
aanvraagNaam Tekstveld
projectOmschrijving Groot tekstveld
aanvraagProcedure
toelichtingBijIndiening Groot tekstveld
aanvraagnummer Tekstveld
aanvraagdatum Datum
plichtStatus
aanvraagStatus
uitgesteldeAanleveringBijlagen
omschrijvingUitgesteldeBijlagen
omschrijvingNietInTeDienenBijlagen
referentieCodeAanvrager
persoonsgegevensVrijgeven
gedeeltelijkGoedkeurenGewenst
gefaseerdIndienen Enkelvoudige keuze: Ja, Nee
projectKosten Valuta
bijlagen
aoa.postcode
Geslachtsaanduiding
Geslachtsnaam Tekstveld
gor.straatnaam
Handelsnaam Tekstveld
oao.huisnummer
sub.emailadres Tekstveld
sub.telefoonnummer Tekstveld
Verblijfsadres Tekstveld
Vestigingsnummer Tekstveld
Voorletters Tekstveld
wpl.woonplaatsNaam
Zaaktype interface
Kenmerkmapping

OLO mailberichten

Het OLO-koppelprofiel ontvangt meerdere berichten in de volgende volgorde:

  • Berichten uit vooroverleg
  • Technisch bericht dat de aanvraag gestart is
  • Berichten van de aanvraag

Het koppelprofiel start een zaak op basis van het tweede bericht, wat betekent dat eventuele berichten uit het vooroverleg tot die tijd niet geregistreerd kunnen worden. Deze worden na het aanmaken van de zaak toegevoegd.