Koppelprofiel StuF ADR

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
StUF-ADR attributes
    required  => [qw/
      identificatie
      woonplaats
      openbareruimte
      postcode
      huisnummer
      status
      inonderzoek
    /],
    optional  => [qw/
      huisletter
      huisnummertoevoeging

      correctie
      documentnummer
      documentdatum
      type
      einddatum
      gebruiksobject_id
      woonplaats_naam
      straatnaam
      officieel
      begindatum
    /],
StUF-ADR example message
  <BG:kennisgevingsBericht xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0204" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <StUF:stuurgegevens xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204">
    <StUF:berichtsoort>Lk01</StUF:berichtsoort>
    <StUF:entiteittype>ADR</StUF:entiteittype>
    <StUF:sectormodel>BG</StUF:sectormodel>
    <StUF:versieStUF>0204</StUF:versieStUF>
    <StUF:versieSectormodel>0204</StUF:versieSectormodel>
    <StUF:zender>
     <StUF:applicatie>ZNDAPP</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
     <StUF:applicatie>ONTVAPP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>ZS0000000001</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2012112316002368</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:kennisgeving>
     <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
     <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </StUF:kennisgeving>
   </StUF:stuurgegevens>
   <BG:body xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0204">
    <BG:ADR StUF:sleutelGegevensbeheer="27178" StUF:sleutelVerzendend="27178" StUF:verwerkingssoort="T" soortEntiteit="F">
     <BG:postcode>1015XK</BG:postcode>
     <BG:woonplaatsnaam>Amsterdam</BG:woonplaatsnaam>
     <BG:straatnaam>Donker Curtiusstraat</BG:straatnaam>
     <BG:huisnummer>7</BG:huisnummer>
     <BG:huisletter></BG:huisletter>
     <BG:huisnummertoevoeging>414</BG:huisnummertoevoeging>
     <BG:aanduidingBijHuisnummer StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
     <BG:locatieomschrijving StUF:noValue="nietGeautoriseerd" xsi:nil="true"/>
     <BG:locatieadresnummer StUF:noValue="nietGeautoriseerd" xsi:nil="true"/>
     <BG:ingangsdatum>20070403</BG:ingangsdatum>
     <BG:einddatum StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
     <BG:straatcode>9999</BG:straatcode>
     <BG:buurtcode>0</BG:buurtcode>
     <BG:wijkcode>0</BG:wijkcode>
     <BG:gemeentecode>363</BG:gemeentecode>
     <BG:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:begindatumTijdvakGeldigheid>20100302</StUF:begindatumTijdvakGeldigheid>
      <StUF:einddatumTijdvakGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
     </BG:tijdvakGeldigheid>
     <BG:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="officieleStraatnaam">Donker Curtiusstraat</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="aanduidingGegevensInOnderzoek">N</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="identificatieNummerAanduiding">0363200000756684</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="authentiekeIdentificatieOpenbareRuimte">0363300000000059</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="authentiekeIdentificatieWoonplaats">1024</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="authentiekeWoonplaatsnaam">Amsterdam</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="statusCodeOmschrijving">Naamgeving uitgegeven</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="identificatiecodeVerblijfplaats">0363010000032757</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="status">Naamgeving uitgegeven</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="identificatieTGO">0363010000032757</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="identificatieWoonplaats">1024</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="openbareRuimteNaam">Donker Curtiusstraat</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="identificatieAOA">0363200000756684</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="identificatieOpenbareRuimte">0363300000000059</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="woonplaatsNaamBAG">Amsterdam</StUF:extraElement>
     </BG:extraElementen>
    </BG:ADR>
   </BG:body>
  </BG:kennisgevingsBericht>

LET OP: Bovenstaande gegevens zijn geen reflectie van de werkelijkheid