Koppelprofiel StuF PRS

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
StUF-PRS attributes
  'required'   => [qw/
    straatnaam
    huisnummer
    postcode

    burgerservicenummer
    geslachtsnaam
    geslachtsaanduiding
    geboortedatum
  /],
  'optional'   => [qw/
    voornamen
    huisnummertoevoeging
    huisletter
    woonplaats
    geboorteplaats
    geboorteland
    a_nummer
[...]

StUF-PRS example message
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <soapenv:Body>
 <BG:kennisgevingsBericht xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0204" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <StUF:stuurgegevens xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0204">
  <StUF:berichtsoort>Lk01</StUF:berichtsoort>
  <StUF:entiteittype>PRS</StUF:entiteittype>
  <StUF:sectormodel>BG</StUF:sectormodel>
  <StUF:versieStUF>0204</StUF:versieStUF>
  <StUF:versieSectormodel>0204</StUF:versieSectormodel>
  <StUF:zender>
  <StUF:applicatie>CMODIS</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
  <StUF:applicatie>ZSNL</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>MK0000229154</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>2012110209011458</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:kennisgeving>
  <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </StUF:kennisgeving>
 </StUF:stuurgegevens>
 <BG:body xmlns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0204">
  <BG:PRS StUF:sleutelGegevensbeheer="1243796" StUF:sleutelVerzendend="1243796" StUF:verwerkingssoort="T" soortEntiteit="F">
  <BG:a-nummer>1234567890</BG:a-nummer>
  <BG:bsn-nummer>987654321</BG:bsn-nummer>
  <BG:voornamen>Tinues</BG:voornamen>
  <BG:voorletters>V</BG:voorletters>
  <BG:geslachtsnaam>Testpersoon</BG:geslachtsnaam>
  <BG:geboortedatum>19620529</BG:geboortedatum>
  <BG:geslachtsaanduiding>M</BG:geslachtsaanduiding>
  <BG:tijdvakGeldigheid>
   <StUF:begindatumTijdvakGeldigheid>19620529</StUF:begindatumTijdvakGeldigheid>
   <StUF:einddatumTijdvakGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:tijdvakGeldigheid>
  <BG:PRSADRVBL StUF:sleutelGegevensbeheer="1243798" StUF:sleutelVerzendend="1243798" StUF:verwerkingssoort="T" soortEntiteit="R">
   <BG:tijdvakRelatie>
   <StUF:begindatumRelatie>20121030</StUF:begindatumRelatie>
   <StUF:einddatumRelatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </BG:tijdvakRelatie>
   <BG:extraElementen>
   <StUF:extraElement naam="aanduidingGegevensInOnderzoek">N</StUF:extraElement>
   </BG:extraElementen>
   <BG:ADR StUF:sleutelGegevensbeheer="22628" StUF:sleutelVerzendend="22628" StUF:verwerkingssoort="T" soortEntiteit="F">
   <BG:postcode>1015JL</BG:postcode>
   <BG:woonplaatsnaam>Amsterdam</BG:woonplaatsnaam>
   <BG:straatnaam>Donker Curtiusstraat</BG:straatnaam>
   <BG:huisnummer>7</BG:huisnummer>
   <BG:ingangsdatum>19511115</BG:ingangsdatum>
   <BG:einddatum StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   <BG:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="officieleStraatnaam">Donker Curtiusstraat</StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="identificatieNummerAanduiding">0716200000762034</StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="authentiekeWoonplaatsnaam">Amsterdam</StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="identificatiecodeVerblijfplaats">0716010000028347</StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="identificatieTGO">0716010000028347</StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="openbareRuimteNaam">Donker Curtiusstraatt</StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="identificatieAOA">0716200000762034</StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="woonplaatsNaamBAG">Amsterdam</StUF:extraElement>
   </BG:extraElementen>
   </BG:ADR>
  </BG:PRSADRVBL>
  </BG:PRS>
 </BG:body>
 </BG:kennisgevingsBericht>
</soapenv:Body></soapenv:Envelope>

LET OP: Bovenstaande gegevens zijn geen reflectie van de werkelijkheid