Koppelprofiel Zaakinformatie bevragen

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Korte uitleg (Zaken obv JSON)

Zaaksysteem biedt een mogelijk om zaakinformatie op te vragen van zaken die door middel van een publieke zoekopdracht te benaderen. De resultaten (zaakinformtie) van deze zoekopdracht worden terug gegeven in JSON-formaat en kunnen daarna gepresenteerd worden bijvoorbeeld door een CMS.

Welke data kan opgevraagd worden?

De resultaten van zaken in een (publiek gepubliceerde) zoekopdracht. Hierbij is een set van gegevens op te vragen, namelijk:

  • Zaaknummer (zaak.id)
  • Zaaktype (zaaktype.naam)
  • Registratiedatum
  • Afhandeldatum
  • Status (zaak.status)
  • Fase (naam)
  • Extra informatie (zaak.onderwerp)
  • Resultaat (zaak.resultaat)


Hoe wordt de data ontvangen?

De data wordt gerouterneerd in JSON formaat. De zaken zelf staan in de property 'result', wat altijd een array is. In het geval van een foutmelding is het eerste object in de 'result' array een foutmeldingobject. In principe wordt de HTTP status code in dit geval ook op 500 gezet. Deze status code zit ook in het antwoord in de property 'status_code'. In de properties 'next' en 'prev' staan de URLs waarmee volgende en vorige pagina's kunnen worden opgevraagd, 'at' is de huidige pagina, 'num_rows' het totaal aantal zaken wat aan de zoekopdrachten voldoet, en 'rows' is het aantal zaken wat in dit antwoord wordt teruggegeven.

Hoe kan data worden bevraagd?

De url van de call is {host}/public/search_case/?search_query_id={id}, waarbij {host} bijvoorbeeld 'https://mintlab.zaalsysteem.nl' is, en {id} het id van de gepubliceerde zoekopdracht.

Hoe moet data worden verwerkt?

De data komt terug in een JSON string, die geparsed moet worden. De hashes met de kenmerken van de gevonden zaken staan in de property 'result' in een array.

Voorbeeldvraag

https://quarterly.zaaksysteem.nl/public/search_case/?search_query_id=1

Voorbeeldantwoord
{
	"next": null,
	"comment": "This is not a DBIx::Class::ResultSet and does NOT support paging.",
	"prev": null,
	"at": null,
	"num_rows": 1,
	"rows": null,
	"result": [
		[
			{
				"afhandeldatum": null,
				"zaaktype": "bagtest",
				"status": "new",
				"fase": "Naam van Fase komt hier",
				"onderwerp": null,
				"registratiedatum": "2013-09-05T12:33:57",
				"resultaat": null,
				"id": 155
			}
		]
	]
}