Nieuw contact

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

De dialoog voor het aanmaken van een nieuw Contact kan geactiveerd worden via de Plusknop. Handmatig opgevoerde contacten worden als niet-authentiek aangemaakt, in tegenstelling tot de contacten die via een BRP- of KVK-import, of via de GBA / GBA-V koppeling geïmporteerd worden en als authentiek worden aangemaakt.

Burger

De beschikbare velden zijn hieronder beschreven:

Veld Omschrijving
BSN Dit veld is niet verplicht, maar moet een 8-9 cijferig uniek nummer zijn.
Voornaam * De voornamen.
Tussenvoegel
Achternaam *
Geslacht * Man, Vrouw
Land Keuze uit de officiele landenlijst
Adresregel 1*/2/3 Wanneer bij land een ander land dan 'Nederland' geselecteerd wordt zullen de normale adresvelden vervangen worden met drie 'Adresregel'-velden die vrij ingevoerd kunnen worden. Enkel de eerste is verplicht.
Briefadres Wanneer gekozen wordt voor de optie van briefadres zal een extra set 'Correspondentie adres'-velden beschikbaar worden. Deze velden zullen verplicht zijn, terwijl de normale adresvelden niet meer verplicht zijn.
(correspondentie) Straat *
(correspondentie) Huisnummer *
(correspondentie) Huisnummer toevoeging
(correspondentie) Postcode * Bijvoorbeeld: 1111AA.
(correspondentie) Woonplaats *
Binnengemeentelijk Geeft aan dat het contact binnengemeentelijk is. In geval er een BRP-koppeling actief is zal deze optie enkel in uitzonderlijke gevallen gebruikt hoeven worden.

* = verplicht veld

Organisatie

De beschikbare velden zijn hieronder beschreven:

Veld Omschrijving
Land Keuze uit de officiele landenlijst

Wanneer hier een ander land dan 'Nederland' geselecteerd wordt zullen de velden 'Rechtsvorm', 'KVK-nummer' en 'Vestigingsnummer' verborgen worden.

Rechtsvorm
KVK-nummer * Een 8 cijferig uniek nummer
Vestigingsnummer Een 1-12 cijferig nummer, uniek in combinatie met het KVK-nummer
Handelsnaam *
Adresregel 1*/2/3 Wanneer bij 'Land' een ander land dan 'Nederland' geselecteerd wordt zullen de onderstaande adresvelden vervangen worden met drie 'Adresregel'-velden die vrij ingevoerd kunnen worden. Enkel de eerste is verplicht.
Vestiging straat *
Vestiging huisnummer *
Vestiging huisletter
Vestiging huisnummer toevoeging
Vestiging postcode* Bijvoorbeeld: 1111AA.
Vestiging woonplaats *

* = verplicht veld

Nieuw contact