Kenmerktypen overzicht

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Terug naar: Catalogus - Kenmerk

Zie ook de volgende overzichten:

Kenmerktypen

Kalenderafspraak

Dit kenmerktype is aanwezig wanneer er een actief Koppelprofiel Afspraken aanwezig is.

Wanneer een datum en tijd geselecteerd en opgeslagen worden zal de afspraak in de afspraakapplicatie opgeslagen worden, zodat de tijd voor een andere aanvrager niet meer beschikbaar zal zijn. Opgeslagen afspraken kunnen ook gewijzigd of verwijderd worden, waarbij dit uiteraard ook in afspraakapplicatie wordt bijgewerkt.

Let op: Het verbergen van kenmerken verwijdert de afspraken niet. Pas daarom geen regelacties voor het tonen/verbergen op kenmerken van dit type toe.

Kalenderafspraak Qmatic

Adres (dmv postcode) BAG

Een veld waar op basis van de postcode (en straatnaam/huisnummer) één BAG-adres geselecteerd kan worden. Adres (dmv postcode) BAG

Adressen(dmv postcode) BAG

Een veld waar op basis van de postcode (en straatnaam/huisnummer) meerdere BAG-adressen geselecteerd kunnen worden. Adressen(dmv postcode) BAG

Straat (BAG)

Een veld waar één BAG-straat geselecteerd kan worden. Straat (BAG)

Straten (BAG)

Een veld waar meerdere BAG-straten geselecteerd kunnen worden. Straten (BAG)

Adres (dmv straatnaam) (BAG)

Een veld waar op basis van de straatnaam (en huisnummer/postcode) één BAG-adres geselecteerd kan worden. Adres (dmv postcode) BAG

Adressen (dmv straatnaam) (BAG)

Een veld waar op basis van de straatnaam (en huisnummer/postcode) meerdere BAG-adressen geselecteerd kunnen worden. Adressen(dmv postcode) BAG

Rekeningnummer

Een veld waarvan de inhoud een geldig IBAN-rekeningnummer moet zijn. Rekeningnummer

Kalenderafspraak (Qmatic)

Een knop waarmee een dialoog opent waarin een afspraak geselecteerd wordt. Bij het openen van de dialoog worden de mogelijke data geladen en bij het selecteren van een data worden de mogelijke tijden uitgelezen uit Qmatic.

Wanneer een datum en tijd geselecteerd en opgeslagen worden zal de afspraak in Qmatic geplaatst worden, zodat de tijd voor een andere aanvrager niet meer beschikbaar zal zijn. Opgeslagen afspraken kunnen ook gewijzigd of verwijderd worden, waarbij dit uiteraard ook in Qmatic wordt bijgewerkt.

Let op: Het verbergen van kenmerken verwijdert de afspraken niet. Pas daarom geen regelacties voor het tonen/verbergen op kenmerken van dit type toe.


Zie voor meer informatie: Koppelprofiel Qmatic

Kalenderafspraak Qmatic

Kalenderafspraak (SuperSaas)

Een knop waarmee een dialoog opent waarin een afspraak geselecteerd wordt. Bij het openen van de dialoog worden de mogelijke data geladen en bij het selecteren van een data worden de mogelijke tijden uitgelezen uit SuperSaas.

Wanneer een datum en tijd geselecteerd en opgeslagen worden zal de afspraak in SuperSaas geplaatst worden, zodat de tijd voor een andere aanvrager niet meer beschikbaar zal zijn. Opgeslagen afspraken kunnen ook gewijzigd of verwijderd worden, waarbij dit uiteraard ook in SuperSaas wordt bijgewerkt.

Let op: Het verbergen van kenmerken verwijdert de afspraken niet. Pas daarom geen regelacties voor het tonen/verbergen op kenmerken van dit type toe.


Zie voor meer informatie: Koppelprofiel Supersaas

Kalenderafspraak Supersaas

Meervoudige keuze

Een 1+ aantal opties waarbij meerdere opties aan en uitgevinkt kunnen worden. Meervoudige keuze

Datum

Een veld waarbij een datum opgegeven kan worden. De te selecteren data zijn voor het Webformulier en Registratieformulier te beperken vanuit Zaaktypebeheer. Datum

E-mail

Een veld waarbij de waarde een e-mailadres moet zijn. E-mail

Document

Een veld waarin documenten kunnen worden toegevoegd of verwijderd. Document

Locatie met kaart

Een veld waar de cöordinaten van een punt opgeslagen worden. Dit punt kan geselecteerd worden door een punt op de kaart te selecteren of door een adres op te zoeken.

Rechtsbovenin kunnen enkele opties geselecteerd worden:

 • Een meetinstrument voor het meten van oppervlaktes
 • Een meetinstrument voor het meten van afstanden
 • De kaart kan schermvullend weergegeven worden
 • De kaartlagen, zoals geconfigureerd in het koppelprofiel Kaartconfiguratie

Het voorbeeldadres wordt opgebouwd uit de Woonplaats en Adres configuratiegegevens.

Geocoördinaten

Adres (Google Maps)

Een veld waar doormiddel van een googlekaart een adres geselecteerd kan worden.

Rechtsbovenin kunnen enkele opties geselecteerd worden:

 • Een meetinstrument voor het meten van oppervlaktes
 • Een meetinstrument voor het meten van afstanden
 • De kaart kan schermvullend weergegeven worden
 • De kaartlagen, zoals geconfigureerd in het koppelprofiel Kaartconfiguratie

Het voorbeeldadres wordt opgebouwd uit de Woonplaats en Adres configuratiegegevens.

Adres (Google Maps)

Afbeelding (URL)

Een veld waarbij de afbeelding waar de opgevoerde URL naar verwijst onder het veld getoond wordt. Afbeelding (URL)

Numeriek

Een veld waarin enkel (arabische) cijfers ingevuld kunnen worden. Numeriek

Enkelvoudige keuze

Een 1+ aantal opties waarbij slechts één optie geselecteerd kan worden.


Let op: Wanneer eenmaal een optie geselecteerd is kan deze optie enkel gedeselecteerd worden door een andere optie te selecteren. Bij het inrichten van zaaktypen moet hier rekening mee worden gehouden door bijvoorbeeld een extra optie 'Niet van toepassing' toe te voegen.

Enkelvoudige keuze

Rich text

Een veld waarin opmaak, genummerde lijsten, opsommingen en links toegevoegd kunnen worden. De optie 'Behoud opmaak bij plakken' kan gebruikt worden om teksten vanuit andere programma's (bijvoorbeeld: WordOffice) in het tekstveld te plakken. Dit veld kan ook paginagroot gemaakt worden, zodat de gebruiker een beter overzicht heeft van de ingevoerde tekst.

Let op: De functionaliteiten met een sterretje worden niet ondersteund voor document- en e-mailsjablonen.

Rich text

Keuzelijst

Een dropdown waar één optie geselecteerd kan worden uit 1+ opties. Keuzelijst

Betrokkene

Een zoekveld waarmee een betrokkene kan worden opgezocht. Dit kenmerk kan enkel in objecten toegepast worden. Betrokkene

Tekstveld

Een simpel tekstveld waar één regel tekst kan worden opgevoerd. Maximaal aantal tekens is bij normaal gebruik 'oneindig'. Tekstveld

Tekstveld (HOOFDLETTERS)

Gelijk aan een 'Tekstveld', maar waarbij alle ingevoerde letters automatisch gecapitaliseerd worden, mits deze een hoofdletter equivalent hebben (bijvoorbeeld wel: Nederlands en grieks alfabet; bijvoorbeeld niet: arabisch en koreaans alfabet). Tekstveld (HOOFDLETTERS)

Groot tekstveld

Een simpel tekstveld waarbij meerdere regels tekst kunnen worden opgevoerd. Maximaal aantal tekens is bij normaal gebruik 'oneindig'. Groot tekstveld

Webadres

Een veld waarbij de ingevoerde URL in een nieuw tabblad geopend kan worden doormiddel van een knop aan de rechterzijde van het veld.

Voorbeelden:

nu
nu.nl
www.nu.nl
www.nu.nl/bla
www.nu.nl/bla/
www.nu.nl/bla-bla/
www.nu.nl/bla?huh=bla
www.nu.nl/bla/?huh=bla
www.nu.nl:1050
bla.nu.nl
http://nu.nl
http://www.nu.nl
https://www.nu.nl
https://www.nu.nl/bla-bla
https://www.nu.nl/bla-bla?huh=bla
https://www.nu.nl/bla-bla/?huh=bla
smb://www.nu.nl
ftp://bla.local/
127.0.0.1
smb://127.0.0.1/music
file:///C:/
file:///C:/voorbeeld/blabla
Webadres

Valuta

Een veld waarin een bedrag in euro's tot twee decimalen ingevoerd kan worden. Eventuele extra decimalen worden door het systeem afgerond.

Er zijn zeven typen valuta kenmerken:

 • Valuta
 • Valuta (exclusief BTW)
 • Valuta (exclusief BTW (21))
 • Valuta (exclusief BTW (6))
 • Valuta (inclusief BTW)
 • Valuta (inclusief BTW (21))
 • Valuta (inclusief BTW (6))

De laatste zes geven het bedrag respectievelijk inclusief / exclusief 19% / 21% / 6% achter het veld weer. (achter exclusieve invoer wordt het bedrag inclusief BTW getoond, en andersom)

Let op: Gebruik enkel het 'Valuta' kenmerk als systeemkenmerk, en niet de 'Valuta btw' kenmerken.

Valuta