Open Source

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

NAME

Zaaksysteem - Een complete oplossing om de dienstverlening te verbeteren.

Volledig open source sinds 25 april 2012.

SYNOPSIS

Maak gebruik van http://wiki.zaaksysteem.nl/ voor de complete documentatie van het zaaksysteem.

DESCRIPTION

Het zaaksysteem.nl is een complete oplossing (all-in-one) voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren. Het biedt functionaliteit voor burgers en medewerkers om zaken af te handelen vanuit huis, in het KCC of in de backoffice.

Zaaksysteem.nl is het enige zaaksysteem in Nederland dat volledig is ontwikkeld in en als open source software. Dit is gedaan onder andere gedaan om zoveel mogelijk te voldoen aan het landelijke beleid en om gemeenten een gunstig tarief te bieden.

INSTALLATIE

De community editie is te downloaden vanaf de homepage op http://zaaksysteem.nl

Er is kennis van linux omgevingen en een gedegen kennis van de programmeertaal perl vereist om aan de hand van deze handleiding zaaksysteem succesvol te installeren. Hoewel alle stappen in deze handleiding door ons team nauwkeurig zijn vastgesteld, kan de exacte methode om zaaksysteem.nl te installeren afhangen van verschillende factoren: de gebruikte versie van de linux distributie, de geinstalleerde perl modules etc.

Mocht u onderdelen tegenkomen die verbetert kunnen worden, aarzel dit niet op te nemen in onze wiki.

SYSTEEMVEREISTEN

Degelijke linux distributie
Onze voorkeur gaat uit naar Ubuntu Server, maar elk debian of redhat gebaseerd OS moet voldoen.
Minimaal 1 GB Ram
Zaaksysteem, tomcat en openoffice samen.
Diskspace minimaal 1,5 GB
Zaaksysteem.nl met alle relevante packages neemt ongeveer 1 GB in gebruik. Extra ruimte is aanbevolen voor het uploaden van documenten

Componenten

Om alle functionaliteiten van Zaaksysteem te kunnen gebruiken dienen de volgende componenten op het systeem geinstalleerd te zijn

libreoffice (headless); clamav virusscanner (clamd); tomcat (6 of 7); postgresql; openldap; nginx

Zaaksysteem installatie

Met de volgende commando's kunt u zaaksysteem installeren.

Voorbereiden package

tar xfvz Zaaksysteem-VERSIE.tar.gz
cd Zaaksysteem-VERSIE

Configureren cpan

De installatie van zaaksysteem maakt gebruik van cpan om de overige modules te installeren. Het kan aan te raden zijn om cpan eerst te configureren, om te voorkomen dat het bij elke requirement vraagt of deze geinstalleerd dient te worden

# cpan

cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v1.9402)
Enter 'h' for help.

cpan[1]> o conf prerequisites_policy follow
  prerequisites_policy [follow]
  Please use 'o conf commit' to make the config permanent!
cpan[2]> o conf commit
cpan[2]> quit

Installeren zaaksysteem

Het zaaksysteem wordt geinstalleerd met de volgende commando's

perl Makefile.PL

Antwoord y op de vraag of de vereiste packages geinstalleerd dienen te worden

make
make install

CONFIGURATIE

Configuratie verschillende componenten

openoffice.org
Start openoffice.org als headless server om tegenaan te babbelen.

soffice --headless --accept="socket,host=127.0.0.1,port=8100;urp;" \
 --nologo --nodefault --nofirststartwizard

tomcat7
Om ervoor te zorgen dat niet elke leecher op het interweb gebruik maakt van onze document converter, zorgen we ervoor dat tomcat enkel luistert op localhost. Zoek de juiste connector, en voeg de address="127.0.0.1" attribute toe.

# vim /etc/etc/tomcat7/server.xml

  <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
       address="127.0.0.1"
       connectionTimeout="20000" 
       URIEncoding="UTF-8"
       redirectPort="8443" />

Configuratie PostgreSQL + OpenLDAP

PostgreSQL

Zaaksysteem maakt gebruik van 2 databases, een server voor het opslaan van het gegevensmagazijn en een database voor het zaaksysteem zelf.

create database user
Maak een databaseusers aan als user postgres

sudo -u postgres createuser zaaksysteem

create databases
Maak beide databases aan

psql template1
> create database zaaksysteem_gegevens with owner zaaksysteem;
> create database zaaksysteem_beheer with owner zaaksysteem;

import database
Importeer beide kale databases

cat /usr/share/perl5/Zaaksysteem/db/gegevens.sql | psql zaaksysteem_gegevens
cat /usr/share/perl5/Zaaksysteem/db/beheer.sql | psql zaaksysteem_beheer

ADVANCED
Zorg voor de juiste access permissions in /etc/postgresql/pg_hba.conf

OpenLDAP

Configureerd slapd

dpkg-reconfigure slapd

DNS Domeinnaam: zaaksysteem.nl

ldapadd -W -x -D "cn=admin,dc=zaaksysteem,dc=nl" -f zaaksysteem.ldif

Authorisatie per container

olcAccess: {3}to dn.base="o=zaaksysteem,dc=zaaksysteem,dc=nl" by
dn="cn=admin,ou=Management,o=zaaksysteem,dc=zaaksysteem,dc=nl" write by *
read

NGINX

Na installatie nginx, plaats het voorbeeld nginx script in /etc/nginx/sites-available

cp /usr/share/perl5/Zaaksysteem/drafts/nginx-zaaksysteem.conf \
 /etc/nginx
cp /usr/share/perl5/Zaaksysteem/drafts/nginx-zaaksysteem-virtualhost.conf \
 /etc/nginx/sites-available/default

Vergeet de fastcgi_params niet, ivm met catalyst zit er een kleine wijziging in PATH_INFO waardoor deze lichtelijk gewijzigd is.

cp /usr/share/perl5/Zaaksysteem/drafts/nginx-fastcgi_params /etc/nginx/

Met SSL

mkdir /etc/nginx/ssl
cmod 700 /etc/nginx/ssl

Plaats uw ssl certificaten in /etc/nginx/ssl

Configuratie Zaaksysteem.nl

Config

Kopieer de zaaksysteem dist config naar /etc/zaaksysteem.

sudo mkdir /etc/zaaksysteem
cp /usr/share/perl5/Zaaksysteem/zaaksysteem.conf.dist \
 /etc/zaaksysteem/zaaksysteem.conf

En edit accordingly

StartUP

Wanneer het gebruikte OS gebruik maakt van UPSTART, kopieer dan de upstart jobs naar /etc/init.

cp /usr/share/perl5/Zaaksysteem/drafts/upstart-openoffice-headless.conf \
 /etc/init
cp /usr/share/perl5/Zaaksysteem/drafts/upstart-zaaksysteem.conf \
 /etc/init

Vergeet niet de benodigde users aan te maken

adduser zaaksysteem
adduser openoffice

Data directory

Maak de juiste data directory aan, wij maken gebruik van /srv:

mkdir -p /srv/zaaksysteem/data/localhost mkdir /srv/zaaksysteem/data/localhost/{documents,,drops,filestore,kenmerken} mkdir /srv/zaaksysteem/data/localhost/{thumbnails,tmp,zaaktype} mkdir /srv/zaaksysteem/data/localhost/tmp/store

Security

Zorg dat de volgende paden de juiste permissie ontvangen

chmod -R 750 /srv/zaaksysteem/data/localhost
chmod 640 /etc/zaaksysteem/zaaksysteem.conf
chown :zaaksysteem /etc/zaaksysteem/zaaksysteem.conf
chown -R zaaksysteem:zaaksysteem /srv/zaaksysteem/data/localhost

START ZAAKSYSTEEM

Start bijbehorende componenten

start tomcat7
start openoffice-headless
start clamav-daemon
start clamav-freshclam

Start zaaksysteem

Zaaksysteem maakt gebruik van FCGI::ProcManager, wat betekent dat er een proces met 5 children wordt opgestart. Om memory leaks te voorkomen pakt elk child maximaal 100 requests.

De optie respawn is gezet, wat ervoor zorgt dat zaaksysteem opnieuw opstart wanneer op de een of andere manier de processmanager crashed.

start zaaksysteem
start nginx

INLOGGEN

De standaard gebruikersnaam voor de admin gebruiker is "admin" met wachtwoord "admin"

Enjoy!

SUPPORT

Op de community editie wordt enkel support geleverd via de wiki. Voor professionele support kunt u contact opnemen met Mintlab http://www.mintlab.nl

SEE ALSO

Maak gebruik van http://wiki.zaaksysteem.nl/ voor de complete documentatie van het zaaksysteem.

PROJECT FOUNDER

Mintlab B.V. <info@mintlab.nl>

CONTRIBUTORS

Arne de Boer

Nicolette Koedam

Marjolein Bryant

Susan van Gorkom

Peter Moen

Michiel Ootjers

Jonas Paarlberg

Jan-Willem Buitenhuis

Martin Kip

Gemeente Bussum

COPYRIGHT

Copyright (c) 2009, the above named PROJECT FOUNDER and CONTRIBUTORS.

LICENSE

The contents of this file and the complete zaaksysteem.nl distribution are subject to the EUPL, Version 1.1 or - as soon they will be approved by the European Commission - subsequent versions of the EUPL (the "Licence"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.