Transactieoverzicht

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook: Koppelingen

In dit overzicht worden alle transacties weergegeven:

# Titel Toelichting
1 Status
  • Geslaagd: De transactie was succesvol
  • Ingepland: De transactie zal in de toekomst worden uitgevoerd; zie 'Volgende poging'
  • Mislukt: De transactie bevat één of meer fouten. Bijvoorbeeld: 3 van de 1000 records
2 Naam (Voorbeeld)
  • De naam van de koppeling; opgegeven in het configuratiescherm
  • Een linkje naar één record binnen de transactie, om eenvoudig een voorbeeld te kunnen inzien
3 Richting
  • Inkomend: Data wordt het in het zaaksysteem geïmporteerd
  • Uitgaand: Data wordt uit het zaaksysteem geëxporteerd
4 Extern ID Wanneer beschikbaar het externe ID van de transactie
5 Volgende poging De datum en het tijdstip waarop een ingeplande transactie gestart zal worden
6 Aangemaakt De datum en het tijdstip waarop de transactie is gestart of ingepland
7 Records Het totaal aantal records binnen de transactie. Bijvoorbeeld: Aantal rijen binnen een CSV.
8 Fouten Het aantal records waarbij de transactie is mislukt. Wanneer dit aantal 1 of meer is zal de status van de transactie als 'mislukt' worden aangeduid.


Transacties kunnen geselecteerd worden om:

  • opnieuw uitgevoerd te worden
  • verwijderd te worden (let op: dit verwijdert enkel de transactie, niet gegevens die reeds geïmporteerd zijn)

Linksboven kan een specifieke koppeling geselecteerd worden, zodat enkel de transacties van de geselecteerde koppeling worden weergegeven. Ook kan de optie 'Alleen met fout' aangevinkt worden, zodat enkel de transacties met fout worden weergegeven.