Zaaktypebeheer Checklists

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
In elke fase van het Zaaktypebeheer kunnen checklistitems worden toegevoegd, met uitzondering van de registratiefase. Deze worden dan weergegeven als Checklist van de fase in het Zaakdossier. Elk checklistitem is een simpel tekstveld waarin de uit te voeren handeling zoals gewenst kan worden ingevoerd.