Zaaktypebeheer Relaties

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

In Zaaktypebeheer wordt bij 'Relaties' hoofdzakelijk aangegeven wie zaken van dit zaaktype mogen aanvragen. Wanneer er een vinkje is geplaatst bij een bepaalde groep, betekent dit dat deze groep aanvrager een aanvraag mogen doen. Een bijzondere selectie is die van ‘Vooringevulde aanvrager’. Deze selectie maakt het mogelijk om een ‘anonieme’ aanvraag te doen, bijvoorbeeld bij Meldingen.
ZTB Relaties

Relaties met subjecten

Hier wordt aangegeven wie zaken van dit zaaktype mogen aanvragen. Wanneer er een vinkje is geplaatst bij een bepaalde groep, betekent dit dat deze groep een aanvraag kan doen.

Intern

De zaak kan worden geregistreerd met een medewerker als aanvrager.

Wanneer opgegeven is dat een zaaktype door medewerkers aangevraagd kan worden, zal in de Catalogus een link in het informatievraagteken van het zaaktype aanwezig zijn. De URL waar deze link naar verwijst kan gebruikt worden om direct naar het Registratieformulier te navigeren (bijv. vanaf het intranet of vanuit e-mails) waarbij de ingelogde gebruiker als aanvrager gebruikt wordt.

Extern

De zaak kan geregistreerd worden met een burger of bedrijf als aanvrager.

Intern/Extern

De zaak kan geregistreerd worden met een medewerker, burger of bedrijf als aanvrager.

Vooringevulde aanvrager

De zaak kan anoniem aangevraagd worden. Voor de aanvrager van de zaak zal het hier geselecteerde contact gebruikt worden.

Vooringevulde behandelaar

De zaak wordt direct geregistreerd met de geselecteerde medewerker als behandelaar en coördinator. Dit maakt het mogelijk om zaken automatisch te laten afhandelen via een koppeling (wat niet mogelijk is als een zaak geen behandelaar of coördinator heeft). De status van de zaak is bij het registreren standaard 'nieuw' (wat het afhandelen van de zaak niet blokkeert), maar zal 'in behandeling' zijn wanneer de zaakactie 'Automatisch in behandeling nemen' aanstaat.

Relaties met objecten

Gebruiken voor correspondentie

Deze functionaliteit is momenteel enkel bedoeld voor registratie en heeft geen invloed op de werking van de zaken.

Gebruiken als zaakadres

Als deze functionaliteit aan staat zal het adres van de aanvrager gebruikt worden als zaakadres van de zaak.

Let op: Als bij een adreskenmerk de Zaakadresfunctionaliteit ingeschakeld is zal het adres dat hier opgegeven wordt gebruikt worden in plaats van het adres van de aanvrager.

Tarieven

De tarieven voor het zaaktype voor elk contactkanaal. Het tarief van Webformulier wordt gebruikt voor de prijs van de Internetkassa.