Zaaktypebeheer Resultaten

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
In de laatste fase van het Zaaktypebeheer kunnen resultaatmogelijkheden worden toegevoegd. Deze worden dan onder de Kenmerken van de laatste fase in het Zaakdossier weergegeven.


Per resultaatmogelijkheid kunnen de volgende instellingen worden meegegeven:

Titel Omschrijving
Naam (omschrijving) Standaard wordt in het zaakdossier het resultaattype weergegeven. Door hier een waarde op te geven kan deze waarde in plaats van het resultaattype weergegeven worden, om het bijvoorbeeld duidelijker maken voor de ambtenaar met 'Melding verwerkt' in plaats van 'Verwerkt'.
Resultaattype Hier kan één van de mogelijke resultaattypen geselecteerd worden. Deze lijst is gebaseerd op de landelijke standaard van KING
Standaard keuze Indien er meerdere resultaten van hetzelfde type worden gebruikt geef je hier aan welke gekozen moet worden als het resultaat via StUF-ZKN geplaatst wordt.
Selectielijst In dit veld kan de selectielijst die bij het resultaat hoort geregistreerd worden
Selectielijst brondatum In dit veld kan de brondatum van de selectie geregistreerd worden
Selectielijst einddatum In dit veld kan de einddatum van de selectie geregistreerd worden
Activeer bewaartermijn Wanneer dit vinkje aan staat zal de bewaartermijn ingaan op het moment dat de zaak afgehandeld wordt. Voor zaken waarbij dit niet het geval is kan het vinkje uitgevinkt worden, zoals bijvoorbeeld het zaaktype 'Indiensttreding' waarbij de bewaartermijn pas ingaat zodra de medewerker uit dienst treedt.
Archiefnominatie Hier kan worden aangegeven onder welke archiefnominatie zaken van dit type vallen: Overdragen, Vernietigen, Bewaren
Bewaartermijn Deze instelling bepaald de bewaartermijn van de zaak:
  • Wanneer een termijn zoals '7 jaar' geselecteerd wordt geldt: afhandeldatum + vernietigingstermijn = vernietigingsdatum en zaken krijgen in dat geval de status 'afgehandeld' wanneer afgehandeld.
  • Wanneer de termijn 'Bewaren' geselecteerd wordt geldt een fictieve vernietigingstermijn van 100.000 dagen (~274 jaar) en zaken krijgen in dat geval de status 'overdragen' wanneer afgehandeld.
Brondatum archiefprocedure Hier kan worden aangegeven op basis waarvan de vernietigingstermijn begint te lopen. Let op: Dit heeft geen invloed op de manier waarop de vernietigingsdatum wordt berekend
Toelichting Hier kan een toelichting worden gegeven die, net als bovenstaande gegevens, voor de ambtenaar in het zaakdossier zichtbaar is
Selectielijst-nummer
Procestype-nummer
Procestype-naam
Procestype-omschrijving
Procestype-toelichting
Procestype-object
Procestype-generiek Specifiek, Generiek
Herkomst Specifiek benoemde wet- en regelgeving, Systeemanalyse, Trendanalyse, Risicoanalyse
Procestermijn A, B, C, D, E


Zie ook: Zaakvernietiging

ZTB Resultaatmogelijkheid