Zaaktypebeheer Tekstblokken

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

In elke fase van het Zaaktypebeheer kunnen tekstblokken aan de lijst met kenmerken worden toegevoegd. Een tekstblok kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een werkinstructie aan de behandelaar van de zaak.

Titel

De titel van het tekstblok. De titel die voor weergave in zaaktypebeheer gebruikt wordt. Wanneer de titel aangepast wordt, moeten de regels geupdate worden.

Inhoud

De inhoud van het tekstblok. De inhoud die voor weergave op formulieren, zaakdossier en de PIP gebruikt worden.

Ondersteunde opmaak:

  • Dikgedrukt
  • Cursief
  • Onderstreept
  • Hyperlink
  • Geordende lijst
  • Ongeordende lijst
  • Toevoeging afbeelding (url)

Toon tekstvak in PIP

Wanneer aangevinkt zal het tekstvak ook op de Persoonlijke internpagina getoond worden.

Regelacties

De regelacties Toon/verberg tekstblok kunnen gebruikt worden om tekstblokken conditioneel te tonen.