App mor

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

De MOR-app ondersteunt het proces van de meldingen openbare ruimte op verschillende manieren: Specifieke functionaliteiten, specifiek taalgebruik, specifieke vormgeving. Op deze manier sluit de beleving aan op het proces dat doorlopen wordt.

Via https://gemeente.zaaksysteem.nl/mor kan het meldingenoverzicht bereikt worden.

MOR app overzicht
MOR app zaak

Functionaliteiten

Overzichten

Er zijn twee overzichten: Open, Afgehandeld.

 • In het tabblad 'Open' worden bovenaan de zaken getoond die de medewerker in behandeling heeft en daaronder de zaken die de medewerker in behandeling kan nemen. Dit komt overeen met het Dashboard op de computer waar de standaard overzichten Mijn openstaande zaken en Mijn zaakintake zijn. Deze lijst is oplopend gesorteerd zodat de oudste zaken bovenaan verschijnen.
 • In het tabblad 'Afgehandeld' worden alle zaken die afgehandeld zijn. Deze lijst is aflopend gesorteerd zodat de laatst gesloten zaken bovenaan staan.

In het overzicht worden zaken getoond door een zaaknummer, onderwerp en mits ingevuld, de locatie van de zaak. In het koppelprofiel is instelbaar welk kenmerk als onderwerp wordt getoond. Als geen kenmerk is ingevuld wordt het extra informatie kenmerk gebruikt, en als deze ook leeg is wordt de zaaktypenaam gebruikt.

Zaakoverzicht

In het zaakoverzicht zijn de verschillende elementen aanwezig:

 • De kaart waarop de locatie van de melding wordt getoond, mits aanwezig
 • De knop 'In behandeling nemen', voor zaken die nog niet in behandeling genomen zijn
 • De knop 'Afhandelen', voor zaken die in behandeling genomen zijn
 • De kenmerken van de zaak die waarden bevatten, met uitzondering van documentkenmerken en verborgen kenmerken
 • De documenten

Afhandeloverzicht

In het afhandeloverzicht zijn de volgende elementen aanwezig en verplicht:

 • De afhandelkenmerken
 • De resultaatmogelijkheden

Wanneer de verplichte kenmerken en het resultaat ingevuld zijn kan de melding afgehandeld worden met nogmaals de knop 'Afhandelen'.


MOR app beheren

De app kan ingericht en beheerd worden door de zaaksysteembeheerder.

Koppelprofiel

Instelling Omschrijving
Header titel De titel die gebruikt wordt
Header kleur De hexcode van de header van de BBV pagina
Accent kleur De hexcode die accentkleuren zoals vergaderingstitel bepaald
Header plaatje Link naar het plaatje voor in de header
Zaaktype
 • Zaaktype
 • Onderwerpkenmerk*
 • Afhandelkenmerken**
App help URL Wanneer gevuld is de link op het app overzicht beschikbaar
App URL Link naar de App

* Ondersteunde kenmerktypen: Klein tekstveld, Enkelvoudige keuze
** Ondersteunde kenmerktypen: Klein tekstveld, Groot tekstveld, Enkelvoudige keuze, Meervoudige keuze

Zaaktypebeheer

Het zaaktype moet aan de volgende inrichtingseisen voldoen:

 • Zaaktype mag maximaal twee fasen hebben
 • Actie 'Zaaksysteem API mag fase afronden' moet actief zijn
 • Alle verplichte kenmerken van de tweede fase moeten gekoppeld zijn
 • Alle medewerkers die zaken moeten behandelen moeten behandelrechten gegeven zijn
 • Ondersteunde kenmerktypen: Tekstveld, Groot tekstveld, BAG, Googlemaps kaart, enkelvoudige keuze, meervoudige keuze
  • Documentkenmerken in de registratiefase worden ook ondersteund. Documenten die door de aanvrager worden toegevoegd bij de zaakregistratie worden in de wachtrij geplaatst en moeten vanuit het zaakdossier geaccepteerd worden. Wanneer gekozen wordt voor deze inrichting wordt aangeraden om een zaakverdeler op te nemen in het werkproces, die deze documenten kan accepteren
 • Op de afhandelkenmerken en het resultaat moeten geen regels van toepassing zijn

Let op: Bij de volgende wijzigingen moet het kenmerk in het koppelprofiel ontkoppeld en herkoppeld worden voordat de wijziging effect heeft:

 • Kenmerknaam in zaaktypebeheer wijzigen
 • Kenmerkopties van keuzekenmerken wijzigen