Widget

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Het dashboard kan naar de persoonlijke voorkeuren ingericht worden door widgets toe te voegen, deze het gewenste formaat te geven en ze op de gewenste positie op het dashboard te slepen.
  • Widgets kunnen worden toegevoegd via de Plusknop
  • Widgets kunnen in formaat aangepast worden door de rechteronderhoek van een widget te slepen
  • Widgets kunnen op een andere positie op het dashboard geplaatst worden door de titelbalk van de widget te slepen
Voeg widget toe

Systeemwidgets

Momenteel is er slechts één systeemwidget: Favoriete zaaktypen

Favoriete zaaktypen

Aan de 'Favoriete zaaktypen'-widget kunnen zaaktypen toegevoegd worden. Een zaaktype kan vervolgens gebruikt worden om de Nieuwe zaak dialoog te openen waarbij het zaaktype automatisch ingevuld wordt.
Favoriete zaaktypen

Zoekopdrachtwidgets

De zoekopdrachtwidgets zijn gebasseerd op de zoekopdrachten die in Uitgebreid zoeken aanwezig zijn. Er zijn vier standaard zoekopdrachten, de zoekopdrachten die de gebruiker zelf aangemaakt heeft, en de zoekopdrachten die met de gebruiker gedeeld zijn. Allen kunnen toegevoegd worden als widget..

Standaard zoekopdrachten

De standaard zoekopdrachten zijn:

Mijn zaakintake

Alle zaken met de status 'Nieuw' waarbij:

  • óf de gebruiker de 'Behandelaar' van de zaak is. In welk geval dit wordt aangegeven door een icoontje met één poppetje.
  • óf de zaak geen 'Behandelaar' heeft en de afdeling/rol van de zaak gelijk is aan die van de gebruiker
  • én de registratiedatum ligt in het verleden (zodat geplande zaken hier niet weergegeven worden)

De zaakintake bevat enkele specifieke functionaliteiten:

  • Aan de rechterzijde is een knop 'In behandeling nemen' aanwezig, waarmee het zaakdossier geopend wordt én direct in behandeling genomen wordt.
  • De actie 'weigeren', waarmee de zaak wordt toegewezen aan de afdeling/rol zoals ingesteld in de Zaaksysteemconfiguratie.
Mijn openstaande zaken

Alle zaken met de status 'In behandeling' waarbij de 'Behandelaar' de gebruiker is.

Mijn afdeling

Alle zaken waarvan de 'Afdeling' gelijk is aan die van de gebruiker.

Alle zaken

Alle zaken.

Zaakintake

Mijn openstaande zaken

Eigen en gedeelde zoekopdrachten

Alle zoekopdrachten die de gebruiker zelf aangemaakt heeft of met zijn afdeling/rol gedeeld zijn kunnen worden toegevoegd als widget. Wanneer deze zoekopdrachten door de eigenaar gewijzigd worden, zullen deze ook in de widgets gewijzigd worden.

Tips

Aanbevolen basisinrichting

De belangrijkste zoekopdrachten zijn 'Mijn zaakintake' en 'Mijn openstaande zaken'. Deze twee dekken het standaard werkproces af en zijn daarom ideaal om mee te beginnen.

Wanneer met meerdere collega's hetzelfde proces uitgevoerd wordt kan het handig zijn om met elkaar af te stemmen welke informatie minimaal aanwezig moet zijn. In plaats van dat iedereen exact dezelfde zoekopdrachten maakt kan er voor gekozen worden om één iemand de zoekopdrachten aan te maken en deze te delen met de anderen. Op deze manier kost het beheren van deze zoekopdrachten veel minder werk en is het zeker dat iedereen dezelfde informatie in de widgets ziet.

Performance

Wanneer het aantal widgets groter wordt zullen er ook meer elementen opgebouwd en meer data opgehaald moeten worden.