Catalogus emailsjabloon

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Een e-mailsjabloon dient net als Documentsjablonen gebruikt te worden voor generieke berichtgeving naar de aanvrager en derde. Het e-mailsjabloon wordt aangemaakt in de Catalogus en kan vervolgens aan één of meer Zaaktypen toegevoegd worden.

Afzender

In de koppeling Uitgaande mailconfiguratie kan zaaksysteembreed de afzender en het e-mailadres van de afzender worden ingesteld, maar per e-mailsjabloon kunnen deze ook worden ingevuld. Wanneer ingevuld zullen deze er voor in de plaats gebruikt gebruikt worden.

Bijvoorbeeld:

Vergunningenloket Gemeente
vergunningen@gemeente.nl
Voorbeeldmail

Bijlagen

Bij een e-mailsjabloon kunnen één of meerdere Documentkenmerken geselecteerd worden. Op het moment dat het e-mailsjabloon verstuurd wordt zullen alle documenten die zich in het documentkenmerk bevinden worden bijgevoegd. Met de volgende inrichting is het dus mogelijk om direct bij de registratie een PDF-ontvangstbevestiging te versturen als bijlage van de e-mailontvangstbevestiging:

Documentsjabloon E-mailsjabloon
Catalogus Zaaktypebeheer Catalogus Zaaktypebeheer
-
 • Aan te maken als: 'Ontvangstbevestiging'
 • Aan te maken op moment van zaakregistratie
 • Bijlagen: 'Ontvangstbevestiging'
 • Versturen op moment van zaakregistratie
 • Voorbeeld emailsjabloon:

  Geachte heer / mevrouw [[aanvrager_achternaam]],
  
  Wij hebben uw aanvraag voor een [[zaaktype]] ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer [[zaaknummer]].
  In de bijlage vindt u uw volledige aanvraag.
  
  Het is ons streven om uw zaak binnen [[afhandeltermijn]] af te handelen.
  U kunt uw zaak en de voortgang ervan inzien op https://mijn.gemeente.nl/pip
  
  Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
  
  Met vriendelijke groet,
  
  [[behandelaar]]
  

  Iteratie: gerelateerde zaken

  Iteratie zorgt ervoor dat informatie voor de magicstrings niet uit de zaak zelf wordt opgehaald, maar uit alle gerelateerde zaken. Dit kan vervolgens op twee manieren worden weergegeven:

  • Inline itereren: Op één regel gescheiden door <komma><spatie>
  • Newline itereren: Over meerdere regels gescheiden door <enter>
  Input Output
  Inline
  De volgende zaken zijn verwerkt: [[itereer:zaak_relaties:zaaknummer]].
  De volgende zaken zijn verwerkt: 2462, 2463, 2465, 2467.
  Newline
  {{ itereer over zaak_relaties
  Uw aanvraag voor een [[zaaktype]] ([[zaaknummer]]) is [[resultaat]].
  }}
  Uw aanvraag voor een parkeervergunning (24153) is verleend.
  Uw aanvraag voor een subsidie (26845) is geweigerd.
  Uw aanvraag voor een verhuizing (27843) is verwerkt.