Algemeen zoeken

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Algemeen zoeken is de zoekfunctionaliteit die rechtsboven in de Topbar van het scherm zichtbaar is.

Algemeen zoeken kan geactiveerd worden door er in te klikken of met de toetscombinatie 'Ctrl + /'. De snelkoppelingen in het algemeen zoeken kunnen direct beschikbaar worden met 'Ctrl + shift + /'.

Algemeen zoeken

Zonder invoer

Standaard zal het algemeen zoeken, wanneer er geen tekst ingevoerd wordt, de volgende 'resultaten' tonen:
Getoond Omschrijving
Alle contacten Verwijst naar Contact Zoeken, de zoekpagina voor contacten
Mijn zaken Verwijst naar Uitgebreid zoeken en opent deze met de filters: Behandelaar = Huidige gebruiker
Mijn afdeling Verwijst naar Object Zoeken en opent deze met de filters: Afdeling = Afdeling van de huidige gebruiker
Alle zaken Verwijst naar Object Zoeken en opent deze zonder filters
Zoekopdrachten Verwijst naar Object Zoeken en opent deze met de geselecteerde zoekopdracht
Algemeen zoeken zonder invoer

Met invoer

Algemeen zoeken zoekt op basis van de ingevoerde gegevens: hoe nauwkeuriger de invoer, des te beter de getoonde resultaten. Daarbij zal geprobeerd worden om relevantere resultaten hoger te plaatsen. Bijvoorbeeld: Een zaak die recentelijk geopende is zal hogere relevantie hebben. Voor elk resultaattype zullen drie resultaten getoond worden.
Categorie Zoek op Sortering Zie ook:
Contacten Metadata, zoals: BSN, KVK-nummer, Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres A-Z Contacten
Zaken Metadata, zoals: Zaaknummer, Aanvrager, Extra informatie Nieuw - Oud Zaakdossier
Documenten Documentnaam, Tekst in documenten (van format: pdf, odt, txt, html en docx)

LET OP: voor 'oude' WORD bestanden, bijvoorbeeld doc, kan geen garantie voor volledige zoekresultaten gegeven worden

Nieuw - Oud Zaakdossier Documenten
Objecten De geïndexeerde kenmerken. A-Z Objectdossier en Objecttypebeheer
Producten Alle tekst in het product en de omschrijving A-Z Producten en vragen importeren
Vragen Alle tekst in de vraag en het antwoord A-Z Producten en vragen importeren

De verschillende type resultaten zijn duidelijk te herkennen aan de volgende icoontjes:

Zoekopdracht Burger Organisatie Zaak Document Object Product Vraag
Spotenlighter icon zoekopdracht.png Spotenlighter icon persoon.png Spotenlighter icon organisatie.png Spotenlighter icon zaak.png Spotenlighter icon document.png Spotenlighter icon object.png Spotenlighter icon product.png Spotenlighter icon vraag.png
Algemeen zoeken met invoer

Contact activeren

Contacten kunnen Geactiveerd worden door met de knop 'Activeren' aan de rechterzijde van het resultaat.

Filter

Er kan op één resultaattype of objecttype gezocht worden door een filter te selecteren. Enkel resultaten van het geselecteerde type zullen getoond worden. De opties zijn: Zoekopdrachten, Contacten, Documenten, Snelkoppelingen, Zaken, Geplande taken, Zaaktypen, Objecttypen.
Algemeen zoeken filter

Next2Know

Wanneer er een actieve koppeling met Next2Know aanwezig is zal de spotenlighter onder de zaaksysteemresultaten de zoekresultaten van Next2Know tonen. Door op de resultaten te klikken wordt het documentoverzicht geopend en kan het document desgewenst gedownload wordt.
Algemeen zoeken - Next2Know