Koppelprofiel GWS4ALL

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

De GWS4ALL-koppeling maakt het voor burgers mogelijk om hun jaaropgaven en uitkeringsspecificaties vanuit hun Persoonlijke Internet Pagina in te zien. De gegevens worden uitgelezen uit GWS4ALL en doormiddel van een sjabloon netjes aan de burger getoond.

Instellingen

Titel Omschrijving
Sjabloon voor jaaropgave Selecteer een sjabloon uit de catalogus om te gebruiken als sjabloon voor de jaaropgave
Sjabloon voor uitkeringsspecificatie Selecteer een sjabloon uit de catalogus om te gebruiken als sjabloon voor de uitkeringsspecificaties
Time-out voor GWS4ALL-aanroepen (in seconden) Wanneer de GWS4ALL-applicatie niet tijdig reageert zal zaaksysteem de opvraag afbreken
Gemeente code Selecteer de eigen gemeente
URL van de Jaaropgave-service De URL die zaaksysteem moet aanroepen om de informatie van de jaaropgave op te vragen
URL van de Uitkeringsspecificatie-service De URL die zaaksysteem moet aanroepen om de informatie van de uitkeringsspecificatie op te vragen
Spoof-modus Zaaksysteem zal fictieve gegevens gebruiken. Te gebruiken voor het testen van sjablonen.
Actief Wanneer de koppeling actief is zal de knop 'Uitkeringen' op de PIP aanwezig zijn.

Sjablonen

De sjablonen moeten zoals normaal in de catalogus toegevoegd worden en kunnen vervolgens geselecteerd worden in het koppelprofiel.

Voorbeeldsjablonen

Twee sjablonen van Tholen als voorbeeld:

Jaaropgave: Jaaropgave.odt
Uitkeringspecificatie: Uitkeringsspecificatie.odt
Jaaropgave

Bij het opstellen van het sjabloon voor de jaaropgave is de volgende informatie beschikbaar:

[[client_bsn]]
[[client_voornamen]]
[[client_voorletters]]
[[client_achternaam]]
[[client_achternaam_echtgenoot]]
[[client_aanduiding_naamgebruik]] *

[[client_adres_straatnaam]]
[[client_adres_huisnummer]]
[[client_adres_huisletter]]
[[client_adres_huisnr_toevoeging]]
[[client_adres_huisnr_aanduiding]]
[[client_adres_postcode]]
[[client_adres_woonplaatsnaam]]

[[specificatie_regeling]]
[[specificatie_indicatie_zvw]]
[[specificatie_cd_premie_volksverzekering]]
[[specificatie_dienstjaar]]

[[specificatie_fiscaalloon | currency]]
[[specificatie_ingehouden_premie_zvw | currency]]
[[specificatie_loonheffing | currency]]
[[specificatie_ontvangsten_fiscaalloon | currency]]
[[specificatie_ontvangsten_ingehouden_premie_zvw | currency]]
[[specificatie_ontvangsten_premieloon | currency]]
[[specificatie_ontvangsten_vergoeding_premie_zvw | currency]]
[[specificatie_ontvangsten_werkgeversheffing_premie_zvw | currency]]
[[specificatie_vergoeding_premie_zvw | currency]]
[[specificatie_werkgeversheffing_premie_zvw | currency]]

[[specificatie_aangifte_periode_van_jaar]]
[[specificatie_aangifte_periode_van_maand]]
[[specificatie_aangifte_periode_van_dag]]
[[specificatie_aangifte_periode_tot_jaar]]
[[specificatie_aangifte_periode_tot_maand]]
[[specificatie_aangifte_periode_tot_dag]]

[[inhoudingsplichtige_gemeentenaam]]
[[inhoudingsplichtige_bezoekadres]]
[[inhoudingsplichtige_postcode]]
[[inhoudingsplichtige_woonplaatsnaam]]
[[inhoudingsplichtige_gemeentecode]]

De volgende informatie kan geïtereerd worden door een tabel van één rij te gebruiken:
[[ingangsdatum_jaar]]
[[ingangsdatum_maand]]
[[ingangsdatum_dag]]
[[code_loonheffingskorting]]
Uitkeringspecificatie

Bij het opstellen van het sjabloon voor de uitkeringspecificatie is de volgende informatie beschikbaar:

[[client_bsn]]
[[client_voornamen]]
[[client_voorletters]]
[[client_achternaam]]
[[client_achternaam_echtgenoot]]
[[client_aanduiding_naamgebruik]] *

[[client_adres_straatnaam]]
[[client_adres_huisnummer]]
[[client_adres_huisletter]]
[[client_adres_huisnr_toevoeging]]
[[client_adres_huisnr_aanduiding]]
[[client_adres_postcode]]
[[client_adres_woonplaatsnaam]]

[[overige_bijstandspartij_bsn]]
[[overige_bijstandspartij_voornamen]]
[[overige_bijstandspartij_voorletters]]
[[overige_bijstandspartij_achternaam]]
[[overige_bijstandspartij_achternaam_echtgenoot]]
[[overige_bijstandspartij_aanduiding_naamgebruik]] *
[[overige_bijstandspartij_straatnaam]]
[[overige_bijstandspartij_huisnummer]]
[[overige_bijstandspartij_huisletter]]
[[overige_bijstandspartij_huisnr_toevoeging]]
[[overige_bijstandspartij_postcode]]
[[overige_bijstandspartij_woonplaatsnaam]]

[[specificatie_betrekkingsperiode]]
[[specificatie_regeling]]
[[specificatie_iban]]
[[specificatie_bic]]
[[specificatie_dossiernummer]]

[[specificatie_gekorte_inkomsten | currency]]
[[specificatie_inkomsten_na_vrijlating | currency]]
[[specificatie_inkomsten_vrijlating | currency]]
[[specificatie_opgegeven_inkomsten | currency]]
[[specificatie_te_verrekenen_inkomsten | currency]]
[[specificatie_uitbetaald_bedrag | currency]]
[[specificatie_vakantiegeld_over_inkomsten | currency]]

[[uitkeringsinstantie_gemeentecode]]
[[uitkeringsinstantie_bezoekadres]]
[[uitkeringsinstantie_gemeentenaam]]
[[uitkeringsinstantie_woonplaatsnaam]]
[[uitkeringsinstantie_postcode]]

De volgende informatie kan geïtereerd worden door een tabel van één rij te gebruiken:
[[omschrijving]]
[[kolom1_bedrag | currency]]
[[kolom2_bedrag | currency]]
[[kolom3_bedrag | currency]]

* Mogelijke waarden voor [[... _aanduiding_naamgebruik]] zijn 0, 1, 2, 3, 4, 5.

  • 0 => 'Onbekend'
  • 1 => 'Eigen naam'
  • 2 => 'Naam echtgeno(o)te of geregistreerd partner'
  • 3 => 'Naam echtgeno(o)te of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam'
  • 4 => 'Eigen naam gevolgd door naam echtgeno(o)te of geregistreerd partner'
  • 5 => 'Pseudoniem'