PIP

Uit ZaaksysteemWiki
(Doorverwezen vanaf Pip)
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Klanten kunnen op hun persoonlijke internetpagina inloggen met DigiD (burgers) of eHerkenning (bedrijven), of Alternatieve authenticatie. Hier kunnen zij verschillende gegevens inzien die door de gemeente via zaaksysteem beschikbaar gesteld worden, zoals:

 • Zaken waarvan zij de aanvrager zijn
 • Zaken waarvoor zij gemachtigd zijn
 • Contactgegevens
 • WOZ-gegevens
 • Uitkeringsgegevens
 • Omgevingen (enkel op de Mintlab omgeving)

Zakenoverzicht

Het zakenoverzicht bestaat uit vijf verschillende onderdelen:
 1. Onafgeronde aanvragen
 2. Lopende zaken
 3. Gemachtigde zaken
 4. Afgehandelde zaken
 5. Gemachtigde afgehandelde zaken

Let op: Zaken worden niet getoond op de PIP als Zaak niet op aanvrager PIP publiceren aan staat in zaaktypebeheer.

PIP homepage

Mijn concepten

Een klant kan bij het invullen van het Webformulier ervoor kiezen om het formulier op te slaan om deze later af te ronden. Deze opgeslagen conceptformulieren komen hier te staan, zodat de klant ze hier kan hervatten. Bij het hervatten van het formulier wordt de informatie die vorige keer ingevuld en opgeslagen is automatisch opnieuw ingevuld. De klant start het hervatte formulier in de eerste stap van het webformulier, zodat eventuele wijzigingen aan het zaaktype door de klant gezien/ingevuld moeten worden. Conceptzaken (of onafgeronde zaken) worden 30 dagen na de laatste wijzigingen verwijderd.

Mijn lopende zaken

Hier worden de zaken getoond waarbij de klant de aanvrager is en de status 'Nieuw', 'In behandeling' of 'Opgeschort' is.

Mijn gemachtigde zaken

Hier worden de zaken getoond waarbij de klant een Gemachtigde betrokkene is en de status 'Nieuw', 'In behandeling' of 'Opgeschort' is.

Mijn afgehandelde zaken

Hier worden de zaken getoond waarbij de klant de aanvrager is en de status 'Afgehandeld' is.

Mijn gemachtigde afgehandelde zaken

Hier worden de zaken getoond waarbij de klant een gemachtigde betrokkene is en de status 'Afgehandeld' is.

Zaakdossier

Het zaakdossier kan geopend worden door in het zakenoverzicht op één van de zaken te klikken. De klant kan hier zijn zaak in meer detail bekijken:

Fasen

De fasen waarin het zaakdossier is ingedeeld. Hierbij is ook zichtbaar welke fasen wanneer zijn afgerond en wat de actieve fase van de zaak is. Binnen de fasen zijn de kenmerken zichtbaar waarvan in zaaktypebeheer is aangegeven dat deze op de PIP gepubliceerd moeten worden. Een aanvrager kan ook een Wijzigingsvoorstel doen als dit is toegestaan vanuit zaaktypebeheer.

Bijlagen

In dit overzicht staan alle documenten waarbij is ingesteld dat deze op de PIP gepubliceerd moeten worden. Dit kan handmatig via de Documenteigenschappen of automatisch via de Documentkenmerk instellingen van een Documentkenmerk.

De klant kan hier ook documenten aan de zaak toevoegen. Deze komen dan in de documentwachtrij van het Tabblad documenten, zodat de behandelaar van de zaak deze kan accepteren of weigeren.

Locatie

Het Zaakadres van de zaak wordt weergegeven op een kaart.

Feedback

De aanvrager kan feedback geven op de zaak. Deze verschijnt dan als Contactmoment in de Timeline van de zaak.

PIP Zaakdossier

Contactgegevens

De contactgegevens die de klant ziet zijn hetzelfde als op het interne Contactoverzicht. Zo kan de klant controleren of deze gegevens correct zijn. Ook kan de klant het telefoonummer, mobiel nummer en e-mailadres beheren.
PIP contactgegevens

Mijn WOZ

Een overzicht van de WOZ-gegevens van de klant.

Zie voor meer informtie: Koppelprofiel WOZ

Mijn uitkeringen

Een overzicht van de uitkeringsgegevens van de klant.

Zie voor meer informatie: Koppelprofiel uitkeringsspecificaties GWS4All

Mijn omgevingen

Bedrijven die een zaaksysteemomgeving afnemen bij Mintlab B.V. kunnen hier een overzicht van deze omgevingen en bijbehorende informatie inzien.

Zie voor meer informatie: Omgevingen.

Uitloggen

Een aanvrager kan uitloggen door de uitlogknop te klikken. Deze wordt dan verwezen naar de inlogpagina van de PIP. Na vijftien minuten wordt de aanvrager automatisch uitgelogd.