Nieuwe zaak

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

De dialoog voor het aanmaken van een nieuwe zaak kan geactiveerd worden via de Plusknop, Widget - Favoriete zaaktypen, Contactoverzicht en een Geactiveerd contact.

Voordat het Registratieformulier gestart kan worden moeten er eerst enkele standaard gegevens ingevoerd worden. Deze zijn nodig voor een juiste werking van het formulier.

Zaaktype

In de eerste plaats moet het zaaktype geselecteerd worden. Wanneer gekozen wordt voor 'Zaaktype onthouden' zal hetzelfde zaaktype de volgende keer automatisch ingevuld worden.

Aanvrager type

Na het selecteren van een zaaktype worden afhankelijk van de Relatie-instellingen van het zaaktype worden de volgende opties getoond:

  • Burger
  • Organisatie
  • Medewerker

Wanneer voor de optie 'Medewerker' gekozen wordt zal het veld 'Ontvanger type' zichtbaar worden.

Aanvrager

Afhankelijk van de selectie bij 'Aanvrager type' kan hier gezocht worden op burgers, organisaties of medewerkers.

Ontvanger type

Wanneer bij 'Aanvrager type' voor de optie 'Medewerker' gekozen worden zal dit veld zichtbaar worden, zodat opgegeven kan worden of dit een intern proces is, of een externe burger of organisatie als ontvangende partij heeft.

Ontvanger

Afhankelijk van de selectie bij 'Ontvanger type' kan hier gezocht worden op burgers of organisaties.

Contactkanaal

Met het contactkanaal kan opgegeven worden via welke weg de zaak geïnitieerd is:

  • Behandelaar (default optie)
  • Balie
  • Telefoon
  • Post
  • E-mail
  • Webformulier
  • Sociale media
Nieuwe zaak

Proces type