Zaakdossier fase afronden

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Zaakdossier - Fase afronden

In de actieve fase van de Zaak staat rechtsbovenaan de knop 'Fase afronden'. Met deze knop kan de zaak naar de volgende fase gezet worden. Deze actie kan enkel uitgevoerd worden wanneer aan alle voorwaarden voldaan wordt. Als de zaak zich in de laatste fase bevindt zal de knop 'Afhandelen' tonen.

Voorwaarden

Voordat een fase kan worden afgerond moet de zaak aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De zaak moet een behandelaar hebben
  • De zaak moet een coördinator hebben
  • Er mogen geen Documenten in de documentenwachtrij staan
  • Alle verplichte Kenmerken moeten ingevuld zijn, inclusief die van voorgaande fasen
  • Alle verplichte Documenten moeten toegevoegd zijn, inclusief die van voorgaande fasen
  • Alle Checklistitems moeten afgevinkt zijn
  • In geval van de fase 'Afhandelen' moet het Resultaat van de zaak ingevuld zijn
  • Alle verplichte kenmerken van de Objectmutaties moeten ingevuld zijn
  • Alle Deelzaken waarbij is ingesteld dat ze afgerond moeten zijn, moeten afgerond zijn

Acties

Bij het afronden van de fase wordt de fase van de zaak verhoogd en worden de acties automatisch op de achtergrond uitgevoerd:

Foutmelding

Wanneer een e-mailsjabloon verstuurd of ingepland gaat worden bij de faseovergang, terwijl voor de ontvanger de optie 'Collega' geselecteerd is zonder dat er een collega geselecteerd is, dan zal de faseovergang tegen gehouden worden met een foutmelding.