Zaakdossier menu

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

In het hoofdmenu van het Zaakdossier bevind zich de navigatie tussen de verschillende onderdelen van het zaakdossier: Fasen, Documenten, Timeline, Relaties, Locatie.

Daarnaast wordt de belangrijkste informatie van de zaak hier weergegeven. Onderstaand zijn alle items beschreven.

Status

De status van de zaak:

  • Nieuw
  • In behandeling
  • Opgeschort
  • Afgehandeld

Aanvrager

De naam van de aanvrager van de zaak. Klik op de naam om het contactoverzicht te openen.

Ontvanger

De naam van de ontvanger van de zaak, mits aanwezig. Klik op de naam om het contactoverzicht te openen.

Behandelaar

De naam van de behandelaar van de zaak. Klik op de naam om het contactoverzicht te openen.

Afdeling

De Afdeling en rol waarop de zaak geregistreerd staat. Dit is de afdeling en rol die op dat moment verantwoordelijk is voor de zaak. Dit hoeft dus niet altijd dezelfde afdeling als die van de behandelaar te zijn.

Gebruik de actie Toewijzing wijzigen om de zaak aan een andere afdeling en/of behandelaar toe te wijzen.

Registratiedatum

De datum waarop de zaak geregistreerd is.

Streefafhandeldatum

De datum waarop de zaak minimaal afgehandeld moet worden om de streefafhandeltermijn van het zaaktype te halen. Elk zaaktype heeft een streefafhandeltermijn, opgegeven in een aantal dagen, werkdagen, weken of maanden. Wanneer de streefafhandeltermijn bijvoorbeeld 3 weken is zal een zaak die geregistreerd is op 01-01-2015 om 10:25 zijn streefafhandeldatum en tijd op 22-01-2015 10:25 hebben. Voor zaken die 'te laat' zijn zal de datum in het rood weergegeven worden.

Let op: De streefafhandeldatum kan gewijzigd worden door de zaakactie Termijn wijzigen. Ook hebben de zaakacties Opschorten en Hervatten invloed op de streefafhandeldatum.

Zaakadres

Het zaakadres van de zaak, indien van toepassing. Zie voor meer informatie het Tabblad Kaart.

Zaakdossier menu

Vertrouwelijkheid

In het hoofdmenu van het zaakdossier staat ook de vertrouwelijkheidsaanduiding: Openbaar, Intern of Vertrouwelijk. Door hierop te klikken kan de vertrouwelijkheid eenvoudig gewijzigd worden.


Let op: Zolang de pagina niet herladen wordt kan de vertrouwelijkheid vrijelijk gewijzigd worden. Echter, als de pagina wel herladen wordt kan het zijn dat de nieuwe vertrouwelijkheid niet de Rechten verleend om de vertrouwelijkheid terug te zetten naar de oorspronkelijke staat.

Vertrouwelijkheidsaanduiding
Beheer
Op de pagina Rechten van het Zaaktypebeheer kan ingesteld worden welke rechten bij welke vertrouwelijkheid horen:
  • In de linkerkolom kunnen de rechten ingesteld worden voor zaken met de vertrouwelijkheid 'Openbaar' en 'Intern'
  • In de rechterkolom kunnen de rechten ingesteld worden voor zaken met de vertrouwelijkheid 'Vertrouwelijk'
Pagina rechten

Betaalstatus

De betaalstatus van de zaak:

  • Geslaagd
  • Niet geslaagd
  • Wachten op bevestiging (wanneer de klant gekozen heeft voor online betaling via ogone, maar deze betaling nog niet heeft afgerond
  • Later afronden (wanneer de klant gekozen heeft om de betaling niet online te doen

Meer informatie

Onder 'meer informatie' staat alle systeeminformatie van de zaak.
Zaakdossier meer informatie