Zaakdossier relaties

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het tabblad relaties is het vijfde tabblad van het Zaakdossier na de Behandelfasen. Hier worden alle relaties van de zaak getoond: Gerelateerde zaken, geplande zaken en gerelateerde objecten.

Hoofd- en deelzaken

In dit overzicht wordt de zaak zelf weergegeven, met de eventueel aanwezige hoofdzaak en/of deelzaken.

Hoofd en deelzaken

Gerelateerde zaken

Gerelateerde zaken kunnen zijn:
  • Gerelateerde zaak - In dit geval wordt de zaak weergegeven onder het kopje 'gerelateerde zaken'. Deze relaties kunnen eenvoudig aangelegd en verbroken worden.
  • Vervolgzaak - Dit is een type 'gerelateerde zaak' waarbij de zaak gestart is bij het afronden van de initiatorzaak.
  • Initiatorzaak - Dit is een type 'gerelateerde zaak' waarbij de zaak als vervolgzaak is aangemaakt bij het afronden van de initiatorzaak.

Zie voor meer informatie: Type zaakrelaties

Gerelateerde zaken

Geplande zaken

Ingeplande zaken worden weergegeven onder het kopje 'Geplande zaken'. Voor uitleg over hoe zaken ingepland kunnen worden, zie: Zaak inplannen.

Door een zaak te selecteren en voor 'bewerken' te kiezen kan de planning aangepast worden.

Geplande zaken

Betrokkenen

Een overzicht van alle contacten die betrokken zijn bij de zaak. Een contact kan via Betrokkene toevoegen aan de zaak toegevoegd worden. Bij het relaten van een object kunnen de waarden van het object overgenomen worden in de zaak, mits de kenmerken van object dezelfde kenmerken zijn als die van de zaak.
Betrokkenen

Gerelateerde objecten

Gerelateerde objecten worden weergegeven onder 'gerelateerde objecten'. Door op het object te klikken kan het Objectdossier ingezien worden.


Objecten kunnen hier gerelateerd worden wanneer in het Zaaktypebeheer - Objecttypen de optie 'Relateren' voor minimaal één objecttype aan staat.

Gerelateerde objecten

Geplande e-mails

Wanneer E-mails bij de Faseovergang automatisch ingepland worden door regels in Zaaktypebeheer staat de verstuurdatum vast. In sommige gevallen worden er echter wijzigingen aangebracht in de reeds afgehandelde fasen, waardoor:
  • Reeds ingeplande e-mails op een andere datum verstuurd moeten worden
  • Er andere e-mails verstuurd moeten worden dan zijn ingepland
  • Er geen e-mails meer verstuurd moeten worden

Bij het herplannen worden daarom alle ingeplande e-mails verwijderd en vervolgens, op basis van de ingestelde waarden, wordt de actie 'inplannen' opnieuw uitgevoerd. Op deze manier wordt de nieuwe gewenste situatie gecreëerd.

Geplande e-mails