Zaaktypebeheer Fasen

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In deze stap van het Zaaktypebeheer wordt de fasering van de zaken ingericht. Dit onderdeel heeft dus raakvlakken met de procesbeschrijving.

De eerste fase 'Registreren' en laatste 'Afhandelen' zijn altijd aanwezig. Dit is omdat de registratiefase het interne Registratieformulier of externe Webformulier betreft die wordt ingevuld om de zaak aan te maken, en omdat er minimaal één fase in de zaak nodig is om deze af te handelen. Tussen beide fasen kunnen naar eigen inzicht meerdere fasen toegevoegd worden.

Redenen om meerdere fasen te gebruiken zijn bijvoorbeeld:

  • De fasen komen beter overeen met de processtappen en/of de doorlooptijd van die stappen
  • Als processtappen door verschillende afdelingen uitgevoerd moeten worden
  • Met meerdere fasen kunnen een grote hoeveelheid kenmerken overzichtelijker ingedeeld worden

Redenen om het aantal fasen beperkt te houden zijn bijvoorbeeld:

  • Verschillende processtappen worden dusdanig snel doorlopen dat het makkelijker is om deze binnen één stap te houden
  • Het verdelen van kenmerken over meerdere fasen kan het juist minder overzichtelijk maken

Instellingen

Naam: De naam van de fase wordt getoond in het zaakdossier tijdens het behandelen van de zaak.
Mijlpaal: De mijlpaal of het resultaat dat ontstaat na het afronden van de fase. Deze kan gebruikt worden voor communicatie naar de aanvrager door middel van een Magicstring.
Toewijzing: De afdeling/rol aan wie de zaak wordt toegewezen bij de faseovergang. Het vinkje bepaalt of de actie standaard aan of uit staat in de faseacties van het zaakdossier.

Let op: Als het vinkje niet aangevinkt is zal automatisch de bovenliggende afdeling/rol overgenomen worden.

ZTB Fasen