Zaaktypebeheer Kinderen

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze stap van het Zaaktypebeheer kan geactiveerd worden door in de stap Algemeen in te stellen dat het zaaktype als 'Moederzaaktype' gebruikt moet worden.

Op de pagina 'Kinderen' kunnen vervolgens zaaktypen worden toegevoegd die als 'kinderen' behandeld worden bij het publiceren. Per kindzaaktype kan gekozen worden welke onderdelen van het moederzaaktype geërfd moeten worden door de kindzaaktypen. Bij het publiceren worden bij de actieve (groene) kindzaaktypen de geselecteerde onderdelen overschreven door de instellingen van het moederzaaktype.

Het overschrijven van de 'overige fasen' vereist enige toelichting:

  • Als het zaaktype 5 fasen heeft, bijvoorbeeld 'Registreren, Toetsen, Behandelen, Besluiten, Afhandelen' dan heeft deze optie betrekking op fasen: 2, 3 ,4: 'Toetsen, Behandelen, Besluiten'.
  • Het kindzaaktype moet hetzelfde aantal fasen hebben vóór het moederzaaktype gepubliceerd wordt.

Het is met deze functionaliteit mogelijk om voor elk zaaktype een offline moederzaaktype aan te maken dat dient als 'acceptatie'-zaaktype, maar het is verstandiger om hier de acceptatieomgeving voor te gebruiken.

ZTB Kinderen