Zaaktypebeheer Algemeen

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Een Zaaktype kan eenvoudig bewerkt worden door vanuit de Catalogus te klikken op een zaaktype. Indien je dat doet, kom je in het Zaaktypebeheer, waarbij de eerste pagina Algemeen is.

In ‘Algemeen’ staan de algemene attributen van het zaaktype. Denk hierbij aan de naam, omschrijving maar ook een aantal indicaties zoals of de zaak verlengd mag worden. De algemene attributen zijn gebaseerd op de GEMMA Zaaktypecatalogus 2.0 en aangevuld attributen die gemeenten belangrijk vinden zoals een indicatie of de Wet Dwangsom van toepassing is.

ZTB Algemeen

Attributen

Een korte omschrijving van de attributen op de pagina 'Algemeen'

Basisattributen

Categorie

Bepaalt de locatie van het zaaktype in de Catalogus.

Naam zaaktype

De naam van het zaaktype.

Identificatie

Dit veld kan gebruikt worden om een uniek identificatienummer op te geven. De GEMMA Zaaktypecatalogus 2.0 wordt dit ook gebruikt.

Moederzaaktype

Wanneer dit vinkje aangevinkt is activeerd het Tabblad kinderen van zaaktypebeheer.

Speciaal webformulier

N.v.t. in de huidige versie.

Procesbeschrijving

Dit veld kan gebruikt worden om een link naar een procesbeschrijving op te nemen. Deze link is vanuit zaken te benaderen in Meer details.

Handeling initiator

De handelingsinitiator heeft geen invloed op de werking van zaken, maar kan doormiddel van een Magicstring gebruikt worden voor communicatie in E-mailsjablonen.

Aanleiding

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Doel

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Archiefclassificatiecode

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Vertrouwelijkheidsaanduiding

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Verantwoordelijke

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Verantwoordingsrelatie

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Bezwaar en beroep mogelijk

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Publicatie

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Publicatietekst

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

BAG

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Lex silencio positivo

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Opschorten mogelijk

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Verlenging mogelijk

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Verlengingstermijn

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Verdagingstermijn

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Wet dwangsom

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

WKPB

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

e-Formulier

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Extra informatie (magic strings)

Zaakoverzichten zoals op het Dashboard en Uitgebreid zoeken bevatten standaard kolommen waaronder de kolom 'Extra informatie'. Deze kolom kan dynamisch gevuld worden door in het zaaktypebeheer magicstrings op te nemen. Zonder dit veld zou het onmogelijk zijn om het onderscheid tussen verschillende zaken van hetzelfde typen te maken.

Bijvoorbeeld: Een goede waarde voor het zaaktype 'Melding woon of leefomgeving' is "Spoed: [[mor_spoed]] - [[mor_categorie]] - [[mor_locatie]]". De output verschilt dan per zaak en is bijvoorbeeld "Spoed: Nee - Straatverlichting - Stationsweg 2" of "Spoed: Ja - Afval - Brinklaan 15".

Dit veld is van toepassing op alle interne zaakoverzichten.

Extra informatie Extern (magic strings)

Zie bovenstaande uitleg bij "Extra informatie (magic strings)".

Dit veld wordt gebruikt voor het zaaktypeoverzicht van de Persoonlijke internetpagina van aanvragers.

Trefwoorden

Zaaktypen kunnen bij het Registreren van een zaak gevonden worden op hun naam en trefwoorden.

Bijvoorbeeld: Nuttige trefwoorden voor het zaaktype 'Melding woon of leefomgeving' zijn "MOR openbare ruimte openbaar buitendienst straatbeheer", zodat het zaaktype ook gevonden kan worden door te zoeken op "melding openbaar" of "MOR".

Omschrijving of toelichting

Bij het registeren van een zaak wordt de 'Omschrijving of toelichting' weergegeven onder de zaaktypenaam. Dit veld kan gebruikt worden om duidelijk te maken waar bepaalde zaaktypen bedoeld voor zijn, zodat bijvoorbeeld de medewerkers van de postregistratie het onderscheid kunnen maken tussen 'Subsidieaanvraag' en 'Subsidievaststelling'.

Wettelijke grondslag

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Lokale grondslag

Ter documentatie. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Monitoring

Doorlooptijd wettelijk

De wettelijke doorlooptijd. Dit veld heeft geen invloed op de werking van zaken.

Doorlooptijd service

De doorlooptijd service wordt gebruikt om de streefafhandeldatum van zaken te berekenen. Een zaak met een 'Doorlooptijd service' van 6 werkdagen die geregistreerd is op dinsdag 16 juni 2015 heeft een streefafhandeldatum op woensdag 24 juni 2015.

De doorlooptijd die hier is opgegeven kan overschreven worden door de regelactie Wijzig afhandeltermijn, zodat uitzonderingssituaties ingebouwd kunnen worden.

Werkdagen
Voor de berekening met werkdagen worden zaterdagen, zondagen en vakantiedagen overgeslagen.

Nieuwjaardag
1-1-2013, 1-1-2014, 1-1-2015, 1-1-2016, 1-1-2017, 1-1-2018, 1-1-2019, 1-1-2020, 1-1-2021,
1-1-2022, 1-1-2023, 1-1-2024, 1-1-2025, 1-1-2026, 1-1-2027, 1-1-2028, 1-1-2029, 1-1-2030

Koningsdag
27-4-2013, 27-4-2014, 27-4-2015, 27-4-2016, 27-4-2017, 27-4-2018, 27-4-2019, 27-4-2020, 27-4-2021,
27-4-2022, 27-4-2023, 27-4-2024, 27-4-2025, 27-4-2026, 27-4-2027, 27-4-2028, 27-4-2029, 27-4-2030

5 mei
5-5-2013, 5-5-2014, 5-5-2015, 5-5-2016, 5-5-2017, 5-5-2018, 5-5-2019, 5-5-2020, 5-5-2021,
5-5-2022, 5-5-2023, 5-5-2024, 5-5-2025, 5-5-2026, 5-5-2027, 5-5-2028, 5-5-2029, 5-5-2030

Pasen 2
1-4-2013, 21-4-2014, 6-4-2015, 28-3-2016, 17-4-2017, 2-4-2018, 22-4-2019, 13-4-2020, 5-4-2021,
18-4-2022, 10-4-2023, 1-4-2024, 21-4-2025, 6-4-2026, 29-3-2027, 17-4-2028, 2-4-2029, 22-4-2030

Hemelsvaartdag
9-5-2013, 29-5-2014, 14-5-2015, 5-5-2016, 25-5-2017, 10-5-2018, 30-5-2019, 21-5-2020, 13-5-2021,
26-5-2022, 18-5-2023, 9-5-2024, 29-5-2025, 14-5-2026, 6-5-2027, 25-5-2028, 10-5-2029, 30-5-2030

Pinksteren 2
20-5-2013, 9-6-2014, 25-5-2015, 16-5-2016, 5-6-2017, 21-5-2018, 10-6-2019, 1-6-2020, 24-5-2021,
6-6-2022, 29-5-2023, 20-5-2024, 9-6-2025, 25-5-2026, 17-5-2027, 5-6-2028, 21-5-2029, 10-6-2030

Kerstmis 1
25-12-2013, 25-12-2014, 25-12-2015, 25-12-2016, 25-12-2017, 25-12-2018, 25-12-2019, 25-12-2020, 25-12-2021,
25-12-2022, 25-12-2023, 25-12-2024, 25-12-2025, 25-12-2026, 25-12-2027, 25-12-2028, 25-12-2029, 25-12-2030

Kerstmis 2
26-12-2013, 26-12-2014, 26-12-2015, 26-12-2016, 26-12-2017, 26-12-2018, 26-12-2019, 26-12-2020, 26-12-2021,
26-12-2022, 26-12-2023, 26-12-2024, 26-12-2025, 26-12-2026, 26-12-2027, 26-12-2028, 26-12-2029, 26-12-2030