Zaaktypebeheer Objecttypen

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Met de knop 'Objecttype' in Zaaktypebeheer kan een Objecttype uit de Catalogus worden opgezocht en toegevoegd. Let op: Deze knop is enkel aanwezig wanneer de optie in Configuratie: Objecttypen aan staat.

Nadat het objecttype is toegevoegd kan er middels het 'bewerk'-icoontje geselecteerd worden welke acties beschikbaar moeten zijn voor dit objecttype binnen het zaaktype:

Actie Omschrijving
Nieuwe objecten registreren Activeert de knop waarmee nieuwe objecten geregistreerd kunnen worden
Bestaande objecten bewerken Activiteert de knop waarmee bestaande objecten bewerkt kunnen worden
Bestaande objecten relateren Activiteert de knoppen waarmee bestaande objecten gerelateerd kunnen worden (in het Zaakactiemenu en op het Tabblad zaakrelaties)
Bestaande objecten verwijderen Activiteert de knop waarmee bestaande objecten verwijderd kunnen worden.

Let op: Dit is niet het verbreken van de relatie tussen zaak en object, maar het zaaksysteembreed verwijderen van een object.

De knoppen van de acties hebben een generieke voorinvulling, maar deze kan overschreven worden door zelf een tekst in te voeren.

Objecttypen hebben automatisch een groepstitel en er hoeft hier dus geen kenmerkgroep voor worden toegevoegd.

Objecttype bewerken