Zaaktypebeheer Sjablonen

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
In elke fase van Zaaktypebeheer kunnen Documentsjablonen toegevoegd worden. Deze worden dan weergegeven in de Faseacties van de fase in het Zaakdossier.


Per sjabloon kunnen de volgende instellingen worden meegegeven:

  • Automatisch genereren: zorgt ervoor dat het vinkje in het zaakdossier standaard aanstaat, zodat het sjabloon bij de Faseovergang gegenereerd wordt
  • Zaakdocument: zorgt er voor dat het sjabloon bij het aanmaken automatisch gelabeld wordt als een bepaald zaakdocument (optioneel)
  • Opslagformaat: zorgt er voor dat het sjabloon standaard in het geselecteerde formaat wordt aangemaakt: odt, pdf of docx


ZTB Documentsjabloon