Rekenen en Vergelijkingen Samenvatting

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Zie ook de volgende overzichten:

Dit is een samenvatting van Rekenen en vergelijken uitgebreid. Zie de uitgebreide documentatie voor meer voorbeelden en complexere situaties.

Rekenen en vergelijkingen met waarden van Kenmerken kunnen op meerdere plekken in het systeem gebruikt worden, namelijk:

Rekenen

Formules kunnen gebruikt worden bij regels van het type 'vul waarde in met formule' en in vergelijkingen. De rekentekens die hierbij gebruikt kunnen worden zijn:

Naam Teken
Haakjes: ()
Keer/maal: *
Gedeeld door: /
Plus: +
Min: -

In regels:

voorbeeld_kenmerk * 5
5 * ( voorbeeld_kenmerk - 2)

In zttscript:

show_when { voorbeeld_kenmerk * 5 == 20 }
show_when { 5 * ( voorbeeld_kenmerk - 2 ) == 20 }

Zie voor meer informatie en complexere situaties: Rekenen uitgebreid.

Vergelijken

Met vergelijkingen kan gecontroleerd wordt of een waarde aan een bepaalde conditie voldoet. In deze vergelijkingen kunnen ook berekeningen opgenomen worden.

Operators

De operators die gebruikt worden
voor kenmerken met één waarde:

Naam Teken
is gelijk aan ==
is niet gelijk aan !=
groter dan >
kleiner dan <
groter of gelijk aan >=
kleiner of gelijk aan <=
bevat tekst ~=

De operator die gebruikt wordt voor
kenmerken met meerdere waarden:

Naam Teken
komt voor in in
show_when { voorbeeld_kenmerk == "tekst" }
show_when { "tekst" in meervoudig_kenmerk }

Functies

De AND functie is 'waar' als alle voorwaarden 'waar' zijn, terwijl de OR functie 'waar' is als minimaal één van de voorwaarden 'waar' is. De voorwaarden worden gescheiden door een komma.

show_when { and( voorbeeld_kenmerk == "Appel", example_kenmerk == "Peer" ) }
show_when {  or( voorbeeld_kenmerk == "Appel", example_kenmerk == "Peer" ) }

De NOT functie is 'waar' als de voorwaarde 'niet waar' is, en omgekeerd, is 'niet waar' als de voorwaarde 'waar' is.

show_when { not( voorbeeld_kenmerk == "Appel" ) }

Zie voor meer informatie en complexere situaties: Vergelijken uitgebreid.

Troubleshooting

Veel voorkomende foutjes zijn:

Omschrijving Voorbeeld
Script heet niet 'zttscript' Fout JavaScript
Goed zttscript
Kijken of het kenmerk voorkomt in de waarde, ipv andersom Fout show_when { magic_string in "waarde" }
Goed show_when { "waarde" in magic_string }
Aanhalingstekens uit Microsoft Word gebruiken Fout show_when { magic_string == “waarde” }
Goed show_when { magic_string == "waarde" }
Magicstring met blokhaken geschreven Fout show_when { [[magic_string]] == "waarde" }
Goed show_when { magic_string == "waarde" }
Niet letten op hoofdlettergevoeligheid Fout show_when { magic_string == "Waarde" }
Goed show_when { magic_string == "waarde" }
Enkelvoudige operator gebruikt voor meervoudig kenmerk
Let op: Dit werkt wel, maar is enkel 'waar' wanneer er niet meerdere opties aangevinkt zijn
Fout show_when { "waarde" == meervoudige_keuze }
Goed show_when { "waarde" in meervoudige_keuze }
Fout
Goed
Fout
Goed