Kenmerkformatting overzicht

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Terug naar: Catalogus - Kenmerk

Zie ook de volgende overzichten:

Formatting

Onderstaand een overzicht van de verschillende outputs die de Kenmerken kunnen geven. Het scheidingsteken is een vertical bar. Dit teken kan op de meeste toetsenborden gevonden worden boven de enter-toets. Weergegevan als | of ¦.

Let op: De onderstaande formatting kunnen niet toegepast worden op opplusbare kenmerken, met uitzondering van de 'list'-optie.
Let op: Er kan slechts één actie per magicstring uitgevoerd worden. Het is daarom niet mogelijk om inline te itereren én kenmerkformatting toe te passen.

Kenmerktype Magicstring + Suffix Output normaal Output aangepast Opmerking
- [zaaknummer | link_to("https://omgeving.gemeente.nl/zaak/%s", "Open zaak %s")] 100 Open zaak 100 Voor documentsjablonen
- Voorbeeldtekst
[meervoudige_keuze | list]
Voorbeeldtekst
Voorbeeldtekst
Optie 1
Optie 2
Voorbeeldtekst
Documentsjabloon:

Voorbeeldtekst

  • Optie 1
  • Optie 2

Voorbeeldtekst

Emailsjabloon:
Voorbeeldtekst

  • Optie 1


  • Optie 2

Voorbeeldtekst

Wanneer een lijst leeg is zal deze in zijn geheel verwijderd worden, zoals gebeurt bij de formatting 'strip_when_empty'.

Resultaat:
Voorbeeldtekst
Voorbeeldtekst

Datum [registratiedatum | date] 10-10-2010 10 oktober 2010
Systeemkenmerk [behandelaar_handtekening | image_size (3.141, 1.414)] Kenmerkformatting plaatje.png Voor documentsjablonen
- [pkv_prijs | currency] 12345 12.345,00 Als de output van een magicstring overeenkomt met de 'output normaal' kan deze met formatting gewijzigd worden in 'output aangepast'. Het kenmerktype is dus niet relevant, enkel de output van de magicstring.
- [pkv_prijs | currency("whole_number")] 12345 12.345
- [pkv_prijs | currency] 12345,67 12.345,67
- [pkv_prijs | currency("whole_number")] 12345,67 12.346
- Tekst
[kenmerk_naam | strip_when_empty]
Tekst
Tekst

Tekst
Tekst
Tekst
Voor documentsjablonen
- [kenmerk_1 | break][kenmerk_2 | break][kenmerk_3 | break][kenmerk_4 | break] Waarde1Waarde2Waarde4 Waarde1
Waarde2
Waarde4

Opplusbare kenmerken
Meervoudige keuze

[join(kenmerk_naam)]

[join(kenmerk_naam, ", ")]

[join(kenmerk_naam, ", ", " en ")]

Waarde 1
Waarde 2
Waarde 3
Waarde 4


Waarde 1
Waarde 2
Waarde 3
Waarde 4


Waarde 1
Waarde 2
Waarde 3
Waarde 4

Waarde 1Waarde2Waarde 3Waarde 4

Waarde 1, Waarde2, Waarde 3, Waarde 4

Waarde 1, Waarde2, Waarde 3 en Waarde 4

Voor opplusbare kenmerken en meervoudige keuzekenmerken kunnen aan 'join' nul, één of twee parameters meegegeven worden. Deze paramaters worden gebruikt als scheidingstekens tussen de waarden.

[join(magicstring, parameter, parameter)]
  • Met nul parameters worden de waarden niet gescheiden.
  • Met één parameter worden alle waarden gescheiden door de opgegeven tekens.
  • Met twee parameters worden alle waarden gescheiden door de opgegeven tekens van de eerste parameter, behalve de laatste want die wordt gescheiden door de opgegeven tekens van de tweede parameter.Let op: Voor het netjes scheiden van waarden middels een komma moet dus komma+spatie als scheidingstekens ingevoerd worden.