Webformulier

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Het webformulier is de externe tegenhanger van het interne Registratieformulier. Waar het registratieformulier ingevuld wordt door een medewerker wordt het webformulier ingevuld door een burger of bedrijf. Beide type formulieren komen vrijwel geheel met elkaar overeen, daarom worden op deze pagina enkel de webformulier-specifieke functionaliteiten benoemd.

Wanneer het webformulier doorlopen is wordt de zaak geregistreerd. De aanvrager wordt herleid naar het Publieke bevestigingsbericht en een knop om in te loggen op de PIP.

Inloggen

Voor het indienen van een aanvraag moet eerst ingelogd worden. Klanten kunnen inloggen met DigiD (burgers) of eHerkenning (bedrijven), of Alternatieve authenticatie.

Sessie

Een aanvrager wordt automatisch uitgelogd na vijftien minuten van inactiviteit. Hiervoor verschijnt na dertien minuten een waarschuwing met countdown van twee minuten.

Contactgegevens

De eerste stap van het webformulier is de stap 'Contactgegevens'. Hierbij worden de gegevens van de aanvrager getoond zoals deze ook beschikbaar zijn op het interne Contactoverzicht, zodat deze door de klant gecontroleerd kunnen worden. De aanvrager kan hier ook zijn telefoonnummer, mobiel nummer en e-mailadres beheren; deze velden kunnen verplicht gemaakt worden vanuit Zaaktypebeheer - Acties.

Deze stap is niet aanwezig wanneer de aanvraag anoniem wordt gedaan, middels een Vooringevulde aanvrager.

Captcha

Wanneer een aanvraag anoniem gedaan wordt, middels een Vooringevulde aanvrager zal op de laatste stap een Captcha ingevuld moeten worden, tenzij dit in Zaaktypebeheer - Acties uitgeschakeld is.

Later afronden

Een aanvrager kan het webformulier opslaan, zodat deze later hervat kan worden vanuit de PIP van de klant. Hierbij worden de ingevulde gegevens en de geuploade documenten bewaard. De aanvrager wordt hierbij uitgelogd en verwezen naar een informatiepagina met knop naar de inlogpagina van de PIP.

Uitloggen

Uitlogknop

Een aanvrager kan uitloggen door de uitlogknop te klikken. Burgercontacten worden conform de webrichtlijnen verwezen naar een uitlogpagina met knop naar de inlogpagina van de PIP. Bedrijfcontacten worden direct verwezen naar (de inlogpagina van) de PIP.

Automatisch uitloggen

Na vijftien minuten van inactiviteit wordt de aanvrager automatisch uitgelogd. Na dertien minuten van inactiviteit verschijnt hiervoor een melding met countdown en de mogelijkheid om de sessie te verlengen.

Formulier versturen

Een ingelogde aanvrager die het formulier verstuurd wordt uitgelogd en verwezen naar de bedankpagina met knop naar de inlogpagina van de PIP. Een anonieme aanvrager logt niet in en heeft geen PIP, deze wordt daarom enkel verwezen naar de bedankpagina zonder knop naar de PIP.

Later afronden

Een aanvrager die voor 'Later afronden' kiest wordt uitgelogd en verwezen naar een informatiepagina met knop naar de inlogpagina van de PIP.

Internetkassa

De internetkassa kan ingeschakeld worden via Zaaktypebeheer - Acties of via een regel Internetkassa aan/uit. De prijs wordt overgenomen vanuit het veld 'Bedrag web' in Zaaktypebeheer - Relaties - Tarieven of via een regel Vul waarde in.

Betaalproces

Het betaalproces verloopt alsvolgt:

 • De klant vult het webformulier in
 • De klant verstuurt het webformulier
 • De zaak wordt aangemaakt en krijgt de betaalstatus 'wachten op betaling'
 • De klant komt op de betalingstap van het webformulier
 • De klant start het betalingsproces
   • De klant rond de betaling af
   • Hierop ontvangt het zaaksysteem het bericht dat de betaling succesvol was
   • De klant wordt teruggeleid naar het zaaksysteem
   • De klant krijgt het bericht 'betaling succesvol'
   • De zaak krijgt de betaalstatus 'geslaagd'
   • De klant annuleert de betaling
   • Hierop ontvangt het zaaksysteem het bericht dat de betaling niet succesvol was
   • De klant wordt teruggeleid naar het zaaksysteem
   • De klant krijgt het bericht 'betaling niet succesvol'
   • De zaak krijgt de betaalstatus 'niet geslaagd'
   • De zaak wordt verwijderd

Let op: Wanneer de instelling 'HTTP request voor statusveranderingen' niet correct is geconfigureerd in het beheer van Ogone zal zaaksysteem geen bericht 'betaling wel/niet succesvol' ontvangen wanneer de klant de browser sluit alvorens hij teruggeleid is naar zaaksysteem. In dit geval zal de betaalstatus van de zaak op 'wachten op bevestiging' blijven staan en moet de behandelaar het transactieoverzicht van Ogone kijken om te zien wat de werkelijke betaalstatus is. Wanneer de instelling wel correct geconfigureerd is zal een parallel bericht de betaalstatus van de zaak updaten zodra de betaling voltooid of afgebroken is.

Webrichtlijnen

Het webformulier voldoet aan de Webrichtlijnen - Versie 2.