Zaaktypebeheer Emails

Uit ZaaksysteemWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
In elke fase van het Zaaktypebeheer kunnen E-mailsjablonen toegevoegd worden. Deze worden dan weergegeven in de Faseacties van de fase in het Zaakdossier.

Per e-mailsjabloon kan worden aangegeven of deze automatisch gegenereert dient te worden of niet. Dit zorgt ervoor dat het vinkje in het zaakdossier standaard aanstaat, zodat de e-mail bij de Faseovergang verstuurd wordt.

Voor het opgeven van de ontvanger van de e-mail zijn meerdere opties:

Type ontvanger Omschrijving
Aanvrager De e-mail wordt verstuurd aan de aanvrager van de zaak
Behandelaar De e-mail wordt verstuurd aan de behandelaar van de zaak (enkel beschikbaar in de registratiefase)
Coördinator De e-mail wordt verstuurd aan de coördinator van de zaak
Collega De e-mail wordt verstuurd aan de medewerker die geselecteerd is
Gemachtigde De e-mail wordt verstuurd aan de gemachtigde(n) van de zaak
Betrokkene De e-mail wordt verstuurd aan het contact dat de geselecteerde betrokkene rol heeft
Overig De e-mail wordt verstuurd aan de e-mailadres(sen) die hier komma of puntkomma gescheiden opgegeven zijn
ZTB Emailsjabloon